SEKTÖR HABER DETAY

2017de ürettiği exproof özellikli vinçlerle Türkiyede bir ilke imza atan CSN Vinç, 2018de ihracata daha fazla ağırlık verecek
19.04.2018

Ürün çeşitlendirme ve farklılaştırma… Markalar; mevcut müşterilerini elde tutmaları, yeni müşteri elde etmeleri, rekabet edebilmeleri, ortalamanın üzerinde kârlılık sağlamaları ve gelecekte var olabilmeleri için ürünlerini farklılaştırmak ve çeşitlendirmek zorundadırlar. Farklılaştırma ve çeşitlendirme, mevcut ürünleri geliştirme anlamına gelmemektedir.   
Ürünlerin, yani mal ve hizmetlerin sürekli geliştirilmesi zaten kaçınılmaz bir gereksinimdir. Mevcut ürünleri yıllarca aynı özelliklerde tüketicilere veya kurumsal müşterilere sunmak mümkün değildir. Teknolojinin ve iletişimin inanılmaz derecede yüksek boyutlara geldiği çağımızda, ürünlerin de bu gelişime ayak uydurması beklenmektedir. Müşteriler aynı ürün bile olsa daha geliştirilmiş özellikler ve yenilikçi tüm detayları beklemektedirler. Şirketimiz, bu gelişmeleri kendi içinde ciddi manada mücadele vererek ürettiği vinçlere çeşitlilik ve yenilik katmaktadır.   

Başarılarımızın nedeni, Ar-Ge ve inovasyon faaliyetlerimizdir
Ar-Ge ve inovasyon kavramları işletmeler için gün geçtikçe önem kazanmaktadır. Ülkelerin dünya ekonomisindeki yerinin de belirleyicilerindendir. İmalatçı olarak, ürettiğimiz vinçleri iç piyasaya satan ve yurt dışına ihraç eden şirket olarak başarılı olduğumuzu söylemek mümkündür. Bunun başlıca sebepleri Ar-Ge ve inovasyon faaliyetlerimizin başarısıdır. Türkiye’de faaliyet gösteren imalatçı ve ihracatçı işletmelerin analizi sonucunda Ar-Ge ve inovasyon faaliyetleri arasında anlamlı, güçlü bir ilişki olduğu tespit edilmiştir. Çalışma sonucunda Ar-Ge ve inovasyon faaliyetlerinin ihracat performansı üzerinde etkisi olduğu elde edilen bir diğer bulgudur. İşletmelerin Ar-Ge harcamalarına ayırdıkları bütçe ve rekabet avantajları elde edebilmek için Ar-Ge ve inovasyon konuları fazla önem verilmesi gereken konulardır.

Savunma sanayiine yaptığımız exproof özellikli vinçlerle Türkiye’de bir ilke imza attık 
CSN (Cesan Vinç) olarak 2017, pek çok projeyi başarıyla tamamladığımız bir yıl olmuştur. Özellikle endüstriyel piyasada, ciddi satışlarla gerçekleştirdik. Yıl ortasında savunma sanayisine yapmış olduğumuz exproof özellikli vinçler,  “EX-PROOF ATEX ZONE 21” kurumsal sertifikalı olarak teslim edilmiş ve şirketimiz Türkiye’de bir ilki gerçekleştirmiştir. 
Genel olarak uzun vadeli ve stratejik anlamda bizim için önemli alanlarda hedeflerimizin üzerinde bir performans gerçekleştirdiğimizi söyleyebiliriz. 

2018’de dış pazarlara ve ihracata daha fazla önem vereceğiz
2018 döneminde de yukarıda bahsettiğimiz gibi yenilik odaklı proje ve ürünlerimizle adımızdan söz ettireceğiz. Hem büyümeye hem de vinç piyasasına liderlik etmeye devam etmeyi hedefliyoruz. Önceki yıllarda olduğu gibi Ortadoğu ülkelerine ihracatımız devam edecek gibi görünmekle beraber pazarımızı genişletmek ve müşteri potansiyelini çoğaltmak için dış pazara ve ihracata daha fazla önem vereceğiz.

Metal sektöründe ciddi bir hammadde sorunu bulunuyor
Malzeme ve yarı mamul alımlarında hacimler ve çeşitlilik sıkıntıları giderek artmaktadır. İç piyasalarda alternatif olmadığından %10-15 daha pahalı bile olsa yerli ürünleri tercih etmek zorunda kalıyoruz. Bu durumda Türkiye’nin yurt dışındaki rekabet şansı hammadde ve enerji maliyetleri fazla olduğundan azalmaktadır. Türkiye’deki metal sektöründe ciddi bir hammadde sorunu bulunduğunu görüyoruz. Döviz fiyatlarındaki değişimler istikrarsız bir hammadde fiyat
politikası anlamına gelmektedir. Türkiye’de aynı zamanda enerji maliyetleri oldukça yüksektir. Maliyetlerin yüksek olması nedeniyle ürettiğimiz ürünlerde rekabet etmekte zorlanmaktayız. Küçük ölçekli imalatçılar ise Türkiye’de makine imalat sektörü gibi sektörlerde ana imalatçı fabrikalara fason imalatlar yapmaktadırlar. Fason imalat yapmak sureti ile sürekli düşük karlar ile çalışmak söz konusu olmaktadır. 

Devletten destek görmek istiyoruz 
Biz katma değer yaratan, yenilikçi fikirleri olan, Ar-Ge ve teknoloji geliştirme yeteneğine sahip olan şirketimizde kendimizi kanıtlamak, atılımda bulunmak, kaliteli üretim yapmak, ihracatımızı artırmak, iç piyasada ki müşterilerimize kaliteli ürün verip hizmetin en iyisini sağlamak için elimizden gelen cabayı göstermek için devletten gerekli desteği görmek istiyoruz.  FUAR TAKVİMİ