SEKTÖR HABER DETAY

DEHA TECH
17.06.2020

 DEHA,  AVRUPA’NIN EN BÜYÜK İSTANBUL EVSEL ATIK YAKMA SANTRALİNE ÇÖZÜM ORTAĞI HİTACHİ ZOSEN INOVA AG.’YE EKİPMAN ÜRETİYOR…

DEHATECHŞirketi;kurucularımızın20seneyiaşançeşitlisektördekideneyimleridoğrultusunda;2009yılındabağımsızbirşirketolarakhayatageçirilmiştir.KüreselMühendislik,Satınalmaveİnşaat(EPC)şirketiolarakGüç,PetrolveGazalanındakimevcutfaaliyetlerininyanısıra,geridönüşümveenerjiprojelerinedeodaklanmaktadır.

İstanbul’da inşaatı  devam  eden,  Avrupa'nın  en büyük atıktan  enerji santrali  ana ekipmanları  DEHA TECH  fabrikaları   tarafından  üretilmiştir. Müşteri  memnuniyet sırrımız  ve şirket   başarımız    kalite,   fiyat   ve  teslimat   arasındaki   denge   olup, uluslararası geri dönüşüm  projelerinde mühendislik & ekipman katkımız katlanarak devam etmektedir.

 

.Tutkuyla çalışıyor, Teknolojiyi ve mühendisliği uzman ellerde şekillendiriyoruz. Kaliteyi ve  Müşteri  Memnuniyetini  temel  kılavuzumuz  olarak görüyoruz. Bizim bakış açımız “güven” den ibarettir.DEHA TECH hizmet verdiği sektörlerin depolama, küresel tanklar ve  basınçlı  kaplar konusundaki   gereksinimlerinin tasarım,  imalat  ve  sahada  montajını  uluslararası standartlara uygun tamamlamaktadır.

DEHA TECH, 

Enerji Santralleri ve Yenilenebilir Enerji Sistemleri

• Petrol, Oil&Gas, Rafineriler 

• Demir&Çelik

• Çimento ve Madencilik Endüstrileri

• Kimya ve Gübre Sektörü, Endüstriyel Tesisler

• Çevre Teknolojileri 

sektörlerinde faaliyet göstermektedir.

Müşteri taleplerine uygun özel çözümler de dahil olmak üzere;

Tasarım

• Lojistik ile Satın Alma ve Ekipman Tedariği

• Proses Ekipmanları imalatı 

• Elektrik ve Otomasyon

• Devreye Alma ve İşletme 

• Proje Koordinasyon ve Yönetimi

• Endüstri Tesisleri için İnşaat İşleri konularında yetkindir.DEHA TECH  çalışanları,   müşterilerinin   yaşam   alanlarının   korunmasında, enerji tasarrufu    konularında,   ekonomilerini    güçlendirmelerinde   ve   toplumsal    yapı sisteminde çözümler üreterek yardımcı olur.

Bunu genç   insanlarımıza,  çocuklarımıza, geleceğimize   ve   çalışmalarımıza  olan inancımıza borçluyuz... 

DEHA  TECH   sürdürülebilir   çabalar  hedefiyle  yeni ve  geleceğe  dönük  projelere katılarak istihdam yaratmak ve sosyal kalkınmaya katma değer sağlamak için çözüm ortağı olarak hareket etmektedir.

DEHA TECH olarak sosyal  sorumluluk  projelerinin  sürdürülebilirlik  kriterlerinin bir parçası  olduğuna  inanıyoruz.  Bu  inançla  eğitim,  sanat,  doğa  ve  çevre, kadın  ve gençlerin    istihdamı   ve    hayvan    hakları    gibi    pek    çok konuya   hassasiyetle odaklanıyoruz. 

Dünyaya yeni bir görev yüklemiyoruz, mevcut değerini ona geri veriyoruz.

Dünyanın Gündemi Covid-19’a Bakış AçımızTürkiye  ve Dünya   genelinde hızla   yayılan  Covid-19 ile  mücadele   kapsamında; DEHA  TECH  Yönetimi  olarak   ivedilikle Sağlık Bakanlığı  tarafından   kurulan  Yeni Koronavirüs  (2019-nCoV) Bilim  Kurulunun   hastalığa yönelik  tanı, olası   vakada uygulanacak   prosedürler,   korunma,  kontrol   önlemleri  doğrultusunda bir   ‘Risk Analizi’ hazırlanmış ve yürürlüğe konulmuştur.

Covid19salgınınedeniileşirketimizde;öncelikle,evdençalışmauygulamasıyürürlüğegirmiş,MerkezBinamızveherikifabrikamızdaBakanlıktarafındanonaylıvesertifikalıolarakdezenfektasyonişlemleriyapılmıştır.Toplantıveseyahatleregelenkısıtlamalarınyanısıra,iştirakedilecekhertürlüulusal-uluslararasıkonferansakatılımiçiniptalkararıalınmış,evdençalışmadüzeninegeçenşirketimizçalışanları,işlerinisanaltoplantılardüzenleyerekgerçekleştirmiştir.28Mayıs2020’deSağlıkBakanlığıtarafındanalınankarargereği1HaziranPazartesigünüçalışanlarımızofistençalışmadüzeninegeçecektir.

Bu  doğrultuda,   Covid19  için  alınan  önlemleri   hassasiyetle   dikkate  almış olan Deha  Techyönetimi,   Sağlık   Bakanlığından    gelecek   bildirimler   doğrultusunda uygulamalarına devam edecektir. 

Pandemi Döneminde DEHA TECHGenel     anlamda, durum     değerlendirmesi     yapmak     gerekirse, 2020    için fabrikalarımızın  üretim kapasitesi alınan siparişlerle  tamamlamış, mevcut 2 imalat tesisimizi    5 tesise  ve   Haydarpaşa  Limanı’nda  da  depolama tesisimizi  devreye sokmuş bulunmaktayız. 

Şirketimiz,  finansal yönde  riski olmayan ulusal ve uluslararası birçok projeye imza atmaya hazırlanmakta olup, krizden minimum hasarla çıkmayı hedeflemektedir.

Covid-19’da Türkiye’de Alınan Ekonomik TedbirlerCovid 19 salgınının  etkilerine  karşı alınan  ekonomik  tedbirler kapsamında Devlet tarafından    açıklanan    ekonomik    tedbirleri    değerlendirdiğimizde; “Tedbirlerin istihdam, üretim ve insan yönelik olduğu, dünyada yakın dönemde benzeri olmayan böyle  bir krizde  devlet, halk, reel  sektör ve finans  kesiminin birlikte yol almasının önemine inanmaktayız.”

• KOBİ'lerin  kredi  borçlarının ertelenmesi, KGF limitlerinin artırılması, temerrüde             düşen firmalara mücbir sebep kaydı düşülmesi, ihracatçının desteklenmesi ve çeşitli sektörlerde    KDV ve   SGK   primlerinin   ertelenmesi     hayatının   ve   piyasanın rahatlatılması hedeflemekte 

• Ülkemiz  ve dünya için son  derece zorlu olan bu süreçte devletin, halkımızın ve iş dünyamızın üzerine eşit sorumluluk düşüyor.

• Bizi  Covid 19’dan  koruyacak olan  en  büyük  güç,   toplumsal  dayanışmamız  ve devletin aldığı tedbirleri harfiyen yerine getirmemiz olacaktır. 

Dünya Geneli ve Pandemi KriziTeknolojik    olarak    gelişmiş    bir   çağda   yaşıyor   olsak   da,  koronavirüs   sonrası gördüğümüz tablo şu ki dünya üzerindeki birçok ülke, bu tür kriz ortamlarına henüz hazırlıklı  değil. Süreç  en başından  beri  bilinmezlerle dolu  ve  herkes  bir an  önce her şeyin normalleşmesini  istiyor.  Ancak  normalleşmenin ne zaman olacağı da hiç belli değil.

Salgındankaynaklanankişiseltehlikelereilişkinartanbelirsizlikvebudurumunyarattığıendişeortamınınekonomiüzerindekietkisi,belkideçalışmaşekillerindezorunlubirdeğişimigereklikılacak.

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Standard & Poor’s (S&P), corona virüsü nedeniyle  küresel   ekonomide   hem  talep   hem  de  arz  şoku  yaşandığını,  bu  yıl Avustralya,  Hong Kong,  Singapur  gibi  ülkelerde  ekonomik  durgunluğa (resesyon) girebileceğini açıkladı. S&P, salgının  ikinci çeyrekte önüne geçilmesi durumunda ise küresel ekonominin 2021’de tekrar toparlanabileceğini öngörüyor.DEHA TECH olarak;

Doğaya, çevreye ve insana saygısının temeli olarak sınırlı kaynakların kullanımında sürdürülebilirlik ilkesinin sağlıklı büyümenin gerekli koşulları olduğuna;  

• Su yönetimindeki her damlanın hayati önemine

• Katı Atık Yönetiminde atıkların kaynağında toplanması ve sınıflandırılması gerekliliğine

• Kadınların ve gençlerin katkısına • Kişisel gelişimde sınırlama olmayacağının bilinciyle eğitime verdiğimiz önceliğe

• Ortak karar verme, eğitim ve süreçlere katılımın verimlilik ilkesine katkısına 

paydaşlarıyla paylaştığı değerlerin ortak geleceği yücelttiğine inanırız.

İnsanlığı sevdiğimiz kadar dünyayı da seviyoruz…  FUAR TAKVİMİ