BANNER HABER DETAY

GALDER
13.06.2018

Galvanizleme sektörünün güncel durumu, sektör değerlendirmesi

 

Sıcak Daldırma Galvaniz (SDG)  metalin bir başka metalle kaplanması esasına dayalı olduğu için özellikle plastik ve kimyasal içerikli kaplama yöntemleriyle karşılaştırıldığında ‘çevre’nin korunmasına  ve ‘sürdürülebilir gelişime’ inanılmaz olumlu katkısının olduğu görülebilir. Gelişmiş ülkeler bunun çok farkında . Galvanizin çevreci algısı yüksek olduğu için, gelişmiş ülkelerde bu algı sebebiyle pek çok çevreci projede SDG kullanılmaktadır. SDG kaplanmış bir metal, normal atmosferik şartlarda 100 yılı aşan bir korozyon dayanımı gösterebilir, hiçbir bakım gerektirmeksizin. Bu inanılmaz bir avantaj. Bunun yanında korozyonun ülkemize yıllık maliyeti milyarlarca doları bulmaktadır.
Ülkemizde SDG’ye gerek özel sektör gerekse resmi kurumlarca yeterli ilgi gösterilmese de  son yıllarda ülkemizde SDG sektöründe sevindirici ciddi bir artış oldu. Bunun sebepleri arasında SDG’nin bilinirliğinin artması birinci sırada yer alıyor. Bu bilinirliğin artmasında derneğimiz GALDER’in ciddi katkısı var. Galder bu konuda gerek yurtdışı iletişimi gerek resmi kurumlarla geliştirdiği ilişkiler ve dernek yayın organlarıyla (dergi, internet vb.) büyük katkı sağlıyor. Mesela derneğin resmi kurumlar nezdinde giriştiği çabaların da etkisiyle ülkemizde 2015’de iskele ürünlerinin galvanizlenmesi şartı getirildi. Bu sektöre çok büyük ivme kazandırdı.

Sektörün 2017 değerlendirmesi  ve gelecek beklentileri
Güneş Enerjisi sektörünün yaygınlaşması orada kullanılan konstrüksiyonların galvanizli olması şartı özellikle 2017 yılında ciddi tonaj artışı sağladı. 2017 yılında lisanssız GES projelerinin başlaması, bunun yanında devletin sağladığı sübvansiyon desteği sektörü çok ciddi oranda hareketlendirdi.İleride lisanslı büyük projelerin başlayacak olması geleceğe yönelik umutlarımız arttırıyor. Bilindiği gibi açık atmosferde kullanılacak demir çelik ürünleri korozyona karşı korumanın en etkili yolu Sıcak Daldırma Galvaniz... Güneş enerjisi alt taşıyıcı konstrüksiyonları bu sebeple mutlak suratle galvanizli olmak zorunda. Bu zaten şartnamalerde yer alıyor. Bu durum biz galvanizcilerin kapasite kullanımını ciddi oran da arttırdı.
Fakat 2018 yılın da maalesef özellikle GES projelerinin birden kesilmesi galvaniz sektörünü olumsuz etkiledi. Yeni tesis yatırımlarının da devreye girmesiyle daralan pazarda yoğun rekabet yaşanıyor. Yaşanan seçim ortamı, siyasi ve ekonomik belirsizlik  iç ve dış gelişmeler de sektörü olumsuz etkiliyor. Burada sektöre zarar gelmemesi için, özel, resmi tüm kurumlar ve özellikle galvanizciler duyarlı hareket etmelidir. Piyasa kurallarına uyarak gerekli tedbir, tasarruf uygulamaları hayata geçirilmelidir. Ve en önemlisi ‘galvanizin tanıtımı ve galvanizli ürün çeşitliliğinin arttırılması’ için derneğimizin tüm gayretiyle çalıştığı gibi, tüm galvanizciler de bu yönde çalışmalar yapmalıdır. Böylece mevcut pastayı sığ rekabet koşullarına göre paylaşmaktansa, pastayı  büyüterek hem firmanın, hem sektörün gelişmesine, hem de ülkemizin bütçesine katkı sağlamış oluruz. Yani herkes, en önce galvanizci, sorumluluk hissetmeli. Galvanizin tanıtımı sorumluluğunu Galder kadar tüm  galvanizcilerde hissetmeli. Çünkü hepimiz aynı gemideyiz.
Gelecek için umudumuz var. Yurtdışında Türkiye’nin metal imalat işleri konusunda haklı ve saygın bir konumu var. Özellikle Türki Cumhuriyetler ve Kuzey Afrika ülkelerine yapılan yoğun çelik imalat-ihracatı bunun göstergesi. Yurtdışındaki pek çok büyük proje de artık Türk müteahhitlerine emanet ediliyor. Genelde altyapı, metro, demiryolu, yol yapımı, AVM’ler, stad ve havaalanlarında artık Türk firmalarının büyük ağırlığı var. Bu yapılarda da galvaniz metal ürünler sıkca kullanılıyor. (Kablo kanalları, galvanizli profiller, çit sistemleri vs.)
Ülkemizdeki alt yapı ve üst yapı inşaatlarının devam etmesi, özellikle karayolları konstrüksiyonlarına olan talebin artması (bariyer, trafik işaret konstrüksiyonları vs.) , kentsel dönüşüm projelerinin yavaş da olsa sürüyor olması tüm bunlar SDG’ye olan ilgi ve talebi beklenen düzey olmasa da arttırıyor.  
Gerek yurt içinde gerekse yurtdışında galvanizli ürünlerin kullanımın arttırılması için tüm sektör bileşenleri elini taşlın altına koymalıdır. Çevresel ve ekonomik katma değeri bu kadar yüksek bir sektör için Galder olarak uluslararsı düzeyde çalışmalar yapılmaktadır. Dediğim gibi, galvanizciler de bireysel olarak pazar geliştirme çalışmaları yaptıklarında ekonomik krizlerin aşılmasına da katkı sağlayacaklardır.

 

Bünyamin Halaç
Galder – YK Üyesi
Tanıtım Komitesi Başkanı

   FUAR TAKVİMİ