BANNER HABER DETAY

GALDER
10.09.2019

Sıcak Daldırma Galvaniz Sektörü Değerlendirmesi 
Sektör, 2018 yılı ortasında yaşanan 
kur krizi sonrası toparlanma süreci yaşıyor

 

Bünyamin Halaç 
Galvanizciler Derneği (GALDER) YK üyesi ve 
Tanıtım Komitesi Başkanı

 


Ülkemizin özellikle son 15 yılına baktığımızda galvaniz sektöründe çok ciddi değişikliklerin ve ciddi büyüme rakamlarının olduğunu görülebiliriz. Öncelikle ülkemizdeki galvaniz sektörünün temsil eden firma ve tesis sayısı sayısal olarak büyümesinin yanında fiziksel özellikler ve modern teknikler anlamında da ciddi adımlar atıldı. Özellikle çevresel etki konularında gerek tesislerin donanımı gerekse ciddi atık yönetimi sonucu oluşan eko sistem sayesinde çok ciddi olumlu değişiklikler yaşandı. Bu süreçte derneğimizin ciddi çalışmaları oldu. Üyelere ve sektör temsilcilerine literatüre eksikliğimizi giderecek ciddi çalışmalar yaptık. Dünyanın en kapsamlı ve en nitelikle başucu kitaplarından olan ‘Galvaniz El Kitabı’nı sektör kütüphanesine kazandırdık. Bunun yanında sıklıkla yayınladığım broşürler, föyler, Teknik makaleler ile sektörün bilgi talebine karşılık vermeye çalıştık. Bunlar içerisinde özellikle güncel ekonomik ve çevresel konuları işlediğimiz artık sektörün en ciddi iletişim kanalı haline gelen ‘Galvaniz Dünyası’ dergimiz yıllardır başarıyla yayın hayatını sürdürüyor. 
Sektörün bu büyümesine önce 2015 yılında yine derneğimizin yoğun çabalarıyla gerçekleşen inşaat iskelelerinin galvanizli olma şartının TSE tarafından getirilmesi müthiş katkı sağladı. Ardından 2017 yılında Güneş Enerjisi Sektörü bu büyüme ve gelişmeyi tetikledi. Solar Enerji Sektöründe devlet desteğiyle yaşanan hareketlilik galvanizleme sektörünü 2017 yılında son zamanların en yüksek kapasite kullanım oranına ulaştırdı. Bu hareketlilik pek çok galvanizciyi daha verimli ve yüksek kapasiteli çalışmaya itti. Yeni galvaniz tesisleri açıldı. Fakat teşvikin bitmesi ile solar enerji sektörü ciddi bir duraklamaya geçince bu ilk anlamda galvanizcileri etkiledi. Çünkü solar panel taşıyıcı sistemler çevresel koşullar ve şartnameler nedeniyle mutlaka galvaniz olmak zorunda. 2018 yılına gelindiğinde kesilen işler sebebiyle pek çok galvanizci vardiyaları düşürdü, kapasitelerde ciddi düşüşler yaşandı. Aynı yıl ortalarında yaşanan kur krizi zaten durağan olan sektöre ciddi zarar verdi. Bu kriz sebebiyle iç piyasa da özellikle inşaat sektöründe işler durdu. 
Fakat bu krizin farklı katkıları oldu sektöre. Öncelikle tesisler verimli çalışmak için ciddi tasarruf tedbirleri aldı. Özellikle çinko sarfiyatının kontrol altına alınabilmesi için ciddi bir program dahilinde çok verimli çalışmalar yapıldı. Öte yandan maliyet kontrollü çalışma disiplini elde edildi. İç piyasalardaki durgunluğu da dışarıya açılarak giderilmeye çalışıldı. Bağlı olduğumuz metal ana sektörü ve imalatçılar, yüksek kurun getirdiği avantajı fırsata çevirmeye çalıştı. Pek çok çelik imalatçısı yurtdışı pazarlara açıldı. Özellikle Avrupa bölgesinin talebi olan konteyner içi dediğimiz taşınabilir kaynaklı metal ürünlerin ihracatında ciddi artışlar oldu. Bu sektörü olumlu etkiledi. 2019 yılında da seçim ve iç siyasi ekonomik gelişmelerin gölgesinde sektör bileşenleri yurtdışı atağını sürdürdü. Bu yılsonuna kadar da bu hareketlilik devam edecek.

Tüm bu gelişmeleri görüp buna göre hareket eden galvaniz sektörü firmaları krizi hafif atlatıyor, atlatacak. 
Daralmanın getirdiği koşullara ayak sağlamak için iktisadi tedbirleri uygulayan firmalar, yine aynı şekilde yurtdışı taleplerinin artmasıyla ortaya çıkan yüksek kalite beklentisine uyum sağlayan firmalar bu krizden en az zararla çıkabilir. 
Yurtdışı galvanizli ürün kullanıcısının beklentileri her zaman yüksek olacaktır. Pek çok galvaniz firması da buna uyum sağladı. Şimdi aynı yüksek beklenti yurtiçi galvaniz kullanıcısında da var. 
Özetle, galvaniz firmaları için yol haritası şu şekilde olmalıdır: Mevcut pastayı paylaşmak yerine pastayı büyütmek için mevcut pazarların dışında dış pazarlara açılmak şart. Kalite artık olmazsa olmazımız. Biz galvanizciler emanet malı işliyoruz. Bu mantıkla müşteri ilişkilerini maksimum seviye de tutmalıyız. Çevre duyarlılığına sahip olmayan galvanizcinin zaten bu sistem de yeri yok. Bir şekilde eleneceklerdir. Çünkü tüm dünya da çevreci yanlarıyla bilinen, övünülen galvanizleme algısına olumlu en büyük katkıyı en başta galvaniz firması sağlamalıdır.
Artık tüm işlerde olduğu gibi galvaniz sektöründe de ekmek aslanın midesinde. ABD-Çin ekonomik savaşı, Avrupa’daki resesyon, hala bitirilemeyen Ortadoğu problemleri tüm bunlar tüm sektörleri temkinli politikalar üretmeye itiyor. Arz talep dengesi sürekli değişiyor. Sektörümüzde de akıllı ve zamanı yakalayan ani ve doğru karar verebilen firmalar ayakta duracaktır. Bu şekilde sağlıklı ve doğru işletme politikaları üretildiği takdirde sektör kalkınmaya devam edecektir. En bilinen en ucuz politika düşük fiyat uygulamasıdır. Yukarıda tüm saydıklarımızı hiçe sayarak bu yanılgıya düşen firmaların sonu maalesef hüsran olacaktır. 

Galvanizleme hakkında;
Sıcak Daldırma Galvanizleme tüm dünyada demir çelik ürünlerinin paslanmaya karşı korunması için yaklaşık 150 yıldır yaygın bir şekilde kullanılıyor. Özellikle gelişmiş ülkelerde yapısal çeliklerde toplam kullanılan çeliğin % 60-70 i galvanizleniyor. Bu oran ülkemiz de maalesef % 7-8 civarında. Ama yavaş yavaş artıyor ve artmalı da. Metalin ömrünü uzatma sihirbazı olarak bilinen SDG’nin ülke ekonomisine katkısı inanılmaz boyutlarda. SDG metalin bir başka metalle kaplanması esasına dayalı olduğu için özellikle plastik ve kimyasal içerikli kaplama yöntemleriyle karşılatırıldığında ‘çevre’nin korunmasına ve ‘sürdürülebilir gelişime’ inanılmaz olumlu katkısının olduğu görülebilir. 
İşin ekonomik boyutu çok daha çarpıcı; her yıl GSMH ‘nin yaklaşık %3 ünü, demir ve çeliği korozyona karşı koruyamadığımız için kullanılamaz hale gelmesi-hurdaya çıkması- sebebiyle kaybediyoruz. Bu bir yılda boşa giden milyarlarca lira anlamına geliyor. Ve bunu en aza indirmek için bilinen en etkili ve ekonomik yöntem SDG.
Gelişmiş ülkeler bunun çok farkında. Bizde ise malesef çok yavaş ilerliyor. Fakat yukarıda anlattığımız üzere son yıllarda ülkemizde SDG sektöründe ciddi bir artış var. Bunun sebepleri arasında SDG nin bilinirliğinin artması birinci sırada yer alıyor. Bu bilinirliğin artmasında derneğimiz GALDER ‘ in (Genel Galvanizciler Derneği) ciddi katkısı var. Galder bu konuda gerek yurtdışı iletişimi gerek resmi kurumlarla geliştirdiği ilişkiler ve dernek yayın organlarıyla (dergi, internet vb.) büyük katkı sağlıyor . Düzenlediğimiz konferanslar ciddi ses getiriyor. Önümüzdeki yıllarda çok ciddi uluslararası konferanslara ev sahipliği yapacağız, şimdidien bunun çalışmalarına başladık. Yakında tüm camiaya duyuracağız.  Bu çalışmalara ciddiyetle devam ediyoruz. Buradaki en büyük destekçilerimiz üyelerimiz. Tüm Galvaniz Sektörü camiasına teşekkür ediyoruz.  FUAR TAKVİMİ