SEKTÖR HABER DETAY

Kardemir Ar-Ge Merkezi, T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından tescil edildi
07.11.2019

Toplam varlıkları bakımından Türkiye’nin en büyük sanayi şirketlerinden biri olan Kardemir, Türk çelik sektörüne yeni bir AR-GE Merkezi daha kazandırdı. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı AR-GE Teşvikleri Genel Müdürlüğü, Kardemir Yönetim Kurulu tarafından 15 Nisan 2019 tarihinde kuruluşu gerçekleştirilen AR-GE Merkezi için Araştırma ve Geliştirme Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Kanun çerçevesinde yapılan tescil başvurusunu, iki aşamalı değerlendirme ve denetim süreci sonrasında oybirliği ile kabul etti. Şirket AR-GE Merkezinin Bakanlık onaylı AR-GE Merkezi olarak tescil edilmesi üzerine bir değerlendirme yapan Kardemir Genel Müdürü Dr. Hüseyin Soykan “Bu merkez, özelleştirme sonrası gerçekleştirdiği 2 Milyar $’ın üzerindeki yatırımla üretim teknolojilerini yenileyen, üretim kapasitelerini artırırken, ürün yelpazesini katma değeri yüksek ürünlerle çeşitlendiren ve kalite odaklı üretimi ile tüm paydaşlarının beklentilerini en üst düzeyde karşılayan, çevreye ve topluma duyarlı, Cumhuriyetimizin ikinci yüzyılında dünya klasmanında bir şirket olma hedefine doğru ilerleyen Kardemir’in, en önemli itici gücü olacaktır” dedi.
“Demir çelik sektörünün gelişimine katkı sunacak”
Dünyada çok hızlı bir dönüşüm ve gelişim yaşandığını ve bunun keskin ve yıkıcı bir rekabeti beraberinde getirdiğini belirten Soykan, bu rekabet ortamında ayakta kalabilmenin ancak yeni ürün ve teknolojilerin geliştirilmesi ve Ar-Ge çalışmaları ile mümkün olabileceğine dikkat çekti. Kardemir AR-GE Merkezinin temel amacının, Cumhurbaşkanımız tarafından ‘Daha fazla değer üreten, daha adil paylaşan, daha güçlü ve müreffeh Türkiye’ vizyonu ile onaylanan ve ana ekseninde rekabetçi üretim ve verimliliğinde yer aldığı 2019-2023 dönemini kapsayan On Birinci Kalkınma Planı ile uyumlu şekilde, Kardemir’in stratejik hedefleri doğrultusunda özellikle otomotiv, savunma ve raylı sistemler sektöründe milli ürün üretmek ve bu ürünlerin kullanım oranlarının artırılmasına hizmet etmek olduğunu söyleyen Genel Müdür Soykan, burada gelişecek inovasyon kültürünün hem Kardemir’e hem de Türk Demir Çelik Sektörünün gelişimine katkı sunacağını kaydetti. Soykan “ Bu merkez, sahip olduğu yetkin insan kaynağı ile birlikte, dünyayı takip eden, ulusal ve uluslararası ihtiyaçlar için daha akılcı ve daha yenilikçi çözümler üreten, katma değeri daha yüksek ve daha ileri teknolojili ürünlere odaklanan, çalışmalarda elde edilecek olan bilgilerin kurumsal hafızaya aktarılmasını sağlayan, yeni işbirlikleri geliştiren, geleceğin teknolojilerine yatırımın kapılarını aralayan, girdi maliyetlerinde düşüş ve verimliliklerde artış sağlayacak projeler geliştiren bir merkez olacaktır. Ana hedefimiz daha yenilikçi, ileri teknolojili ve yüksek katma değerli bir üretim yapısına geçmek, şirketimizde bilim, yenilik ve teknoloji ekosisteminin her yönüyle geliştirilmesini ve güçlendirilmesini sağlamaktır ”dedi.

5 ana bölümle faaliyete başlandı
Hammaddeler ve Demir Üretim, Çelik Üretim ve Döküm Teknolojileri, Haddeleme Prosesleri, Inovasyon Projeleri ve Fikri Haklar ve Dökümantasyon olmak üzere 5 ana bölümle faaliyetlerine başlayan ve çelik kullanıcısı sektörlerin ihtiyaç ve beklentileri doğrultusunda yenilikçi çözümler sunacak olan Kardemir AR-GE Merkezi’nin şu ana kadar yaklaşık 42 milyon TL bütçeli toplam 7 projeyi T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın onayına sunduğu, aralarında Avrupa Birliği Projeleri de bulunan 7 ayrı proje üzerinde çalışmalarını sürdürdüğü bildirildi. Merkez; Karabük Üniversitesi, Yıldırım Beyazıt Üniversitesi, Ostim teknik Üniversitesi, Newcastle Üniversitesi gibi üniversitelerle, Savunma Sanayi Başkanlığı, Otomotiv Ana ve Yan Sanayi Kuruluşları, Türkiye Çelik Üreticileri Derneği, ARUS Türkiye Konsorsiyumu, TOBB, İhracatçı Birlikleri gibi sektörel kurum ve kuruluşlar ile ulusal ve uluslararası farklı AR-GE Merkezleriyle de işbirliği yürütüyor.  FUAR TAKVİMİ