SEKTÖR HABER DETAY

Maden sektör temsilcilerinden Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığına ziyaret
12.09.2018

Ege Maden İhracatçı Birlikleri Başkanı Mevlüt Kaya, İstanbul Maden İhracatçıları Birliği Başkanı Aydın Dinçer, Türkiye Mermer Doğaltaş ve Makinaları Üreticileri Birliği Başkanı Raif Türk, Türkiye Madenciler Derneği Başkanı Ali Emiroğlu, Altın Madencileri Derneği Başkanı Hasan Yücel, Agrega Üreticiler Birliği Başkanı Şevket Koruç, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan Yardımcısı Mithat Cansız’ı ziyaret etti. Maden ve Petrol İşleri  Genel Müdürlüğü (MAPEG) Genel Müdür Vekili Yinal Yağan, Orman Genel Müdürlüğü (OGM) Genel Müdür Yardımcısı Zekeriya Mere, İzin İrtifak Daire Başkanı Ahmet Çelik’in de katıldığı toplantıda orman bedelleri, ihalelik sahalar, mermer artıkları, taşocakları gibi konular konuşuldu. Sektör temsilcileri tarafından hazırlanan “Sorunlar ve Çözüm Önerileri” raporu Bakan Yardımcısı Mithat Cansız’a takdim edildi. 15 Ağustos 2018 Çarşamba günü yapılan ve bir saati aşkın süren görüşmede sektör sorunları ve çözüm önerilerinin yanı sıra, esas olarak tüm ruhsat ve izin süreçlerinin kısaltılması, yatırımcının bir an önce üretime geçerek ihracatını artırması konusu sektör STK Başkanları tarafından ayrıntılı başlıklar halinde açıklandı. Bakan Yardımcısının sektör temsilcileri ile aynı fikirde olduğunu, bunun için gerekli çalışmaları başlattıklarını ifade etmesi sektör açısından sevindirici ve umut verici bir gelişme olarak karşılandı.
STK Başkanları, başta orman izinleri olmak üzere tüm izinlerin oldukça uzun sürelerde alınabildiğini ve bu sürecin mutlaka kısaltılması gerektiğini söyledi. Sektörün son derece sıkıntılı dönemlerden geçtiği, çoğu işletmenin orman bedellerini karşılayamayacak duruma geldiğini ifade eden sektör temsilcileri 7061 sayılı Torba Kanun ile getirilen indirimlerin acilen tüm ruhsatlara uygulanması, orman bedellerinin makul seviyelere getirilmesi, sektörün gelişmesini engelleyen, önünü tıkayan tüm konularda mevzuat değişikliklerinin ivedilikle yapılması, ruhsat ve işletme izinlerinin bekletilmeden verilmesi ve ihalelik sahaların seri bir şekilde sahiplendirilmesi gerektiği yönünde taleplerde bulundular. Sektör temsilcileri hali hazırda aylardır izin için onay bekleyen ve onaya gönderilecek 1000'in üzerinde orman izin dosyanın sezon bitmeden sonuçlandırılmasının üretim ve arama faaliyetleri için önem arz ettiği dile getirdi. İzinlerin hızla verilmesinin sektöre ivme kazandırılması, üretimin artarak döviz girdisi sağlanması, dolayısı ile cari açığın azaltılması ve istihdama katkı bakımından önemli olduğuna dikkat çekildi.  Bakan Yardımcısı Mithat Cansız madenciliğin ülke kalkınması açısından vazgeçilemez olduğunu, öz kaynaklarımızın üretilerek döviz girdisi sağlanmasının önemli olduğunu, sektörün sıkıntılarını önemsediklerini ve çözümü konusunda çalışmalar yaptıklarını, bürokratlarının OGM ve diğer kuruluşlar ile daha yakın bir çalışma içinde olmaları ile hızla çözüm yaratılarak madencilik sektörünü geliştireceklerini belirtti.  FUAR TAKVİMİ