SEKTÖR HABER DETAY

Paslanmaz Çelik Boru ve Profillerde Yüzey Kaliteleri
19.04.2018

Boru ve profiller, şekil verme ve kaynaklı imalat sonrasında yüzeylere yapılan çeşitli işlemlerle birlikte, yüzey pürüzlülüklerine göre belirli sınıflara ayrılırlar. Yüzeye yapılan bu aşındırma ve parlatma işlemlerinde istenilen sonucun alınması için, uygulanan aşındırma ve parlatma reçetesinin doğruluğu kadar ham madde yüzey kalitesi ve sınıfı da büyük önem taşımaktadır. 
 
Hadde yüzeylerinin sınıflandırılması
Ham madde yüzey kalitelerini, sıcak ve soğuk hadde olarak değerlendirirsek; Sıcak hadde yüzeyler 1 serisi, soğuk hadde yüzeyler 2 serisi olarak sınıflandırılacaktır.
Sıcak hadde ürünler, döküm yöntemiyle elde edilmiş yarı mamulün, belirli sıcaklıklarda ısıtılarak haddelenmesiyle elde edilen yassı çelik ürünlerdir. Soğuk hadde ürünler ise sıcak hadde çeliğin, tekrar haddelenmesiyle elde edilen yassı çelik ürünlerdir. Soğuk hadde ürünlerde sıcak haddeye göre yüzey düzgünlüğü, genişlik ve et kalınlığı dağılımları daha iyidir. Düşük et kalınlıklarının sağlanması da yine soğuk hadde sayesinde gerçekleşmektedir. 
Boru yüzeyi aşındırma ve parlatma işlemlerinde de soğuk hadde ürünlerde, sıcak haddeye göre daha temiz ve kontrol edilebilir yüzeyler elde edilmektedir. Özellikle soğuk hadde yüzeylerde, sıcak yüzeylerde oluşan portakal kabuğu desenleri, görülmemekte, bu nedenle ayna parlatma işlemi soğuk hadde ürünlerde daha iyi sonuç vermektedir. 
TS EN 10088-2’e (Paslanmaz Çelikler- Genel amaçlar için korozyona dirençli çeliklerden yapılan sac/levha ve şeritlerin teknik teslim şartları) göre paslanmaz çelikler için bazı yüzey kaliteleri; 
Boru üretimi sonrası gerçekleştirilen yüzey işlemleri ve sınıfları 
 
Yüzey Pürüzlülüğü; 
Herhangi bir imalat metodu ile üretilen yüzeylerde, giderilmesi imkânsız olan pürüzler kalır. Bu pürüzler uygulanan imalat metoduna göre gözle görülebilir veya elle hissedilebilir olabildiği gibi sadece elektronik cihazlarla da(rugozimetre) ölçülebilecek büyüklükte olabilirler. Yüzey pürüzlülük durumu sürtünme, aşınma ve görsellik gibi birçok parametreye etki etmektedir.  
 
Ra Yüzey Pürüzlülüğü: Malzemenin ortasından yukarı doğru oluşan yüzey profil dalgalanmalarının aritmetik ortalamasıdır. En çok kullanılan yüzey pürüzlülük ölçüm parametresidir.  
 
Boru ve profil yüzeyleri, ürünün kullanılacağı yere ve işlevine göre değişiklik göstermektedir. Özellikle dekoratif amaçlı kullanımlarda satine ve ayna parlak yüzeyler tercih edilmektedir. Yüzeyler hazırlanırken, malzemenin sertlik ve ilk yüzey durumu göz önüne alınarak farklı aşındırıcı reçeteleri ve parlatıcılar uygulanmakta yapılan yüzey pürüzlülük ölçümleri ile doğru yüzeyin elde edilip edilmediği kontrol edilmektedir.  
Yüzey pürüzlülük değerlerine göre çeşitli yüzey grupları aşağıdaki gibi sınıflandırılmıştır; 


  FUAR TAKVİMİ