BANNER HABER DETAY

RÖSLER KROMAŞ
18.06.2019

Rösler Kromaş, yeni fabrika yatırımına start vermeye hazırlanıyor

Dr. Tayfun Sığırtmaç
Rösler Kromaş Genel Müdürü

Firma olarak 2015-2018 yılları arasında Euro bazında 2 kat, TL bazında ise 3 katlık bir büyüme performansı gösterdiklerini vurgulayan Rösler Kromaş Genel Müdürü Dr. Tayfun Sığırtmaç, 2019 yılının firmaları için dengeli bir büyüme yılı olacağını belirtti. Sığırtmaç, firmaları ve projeleri ile ilgili sorularımızı yanıtladı.

Bu yıl odaklanmayı hedeflediğiniz sektörler hangileri?
Yüzey işlem grubunda İngilizce Mass Finishing denilen fakat Türkçe Vibrasyonlu Yüzey İşlem Teknolojileri dediğimiz alanda, bu grubun sarf malzemelerinin üretimi alanında ve Kumlama Teknolojileri alanında faaliyet gösteriyoruz. 
Özetle geniş bir çözüm yelpazesi ile yüzey İşlem konusunda müşterilerimizin çok sayıda teknik beklenti ve ihtiyaçlarına cevap veriyoruz. Bu kapsamdaki  yüzey işlem konusunda sunduğumuz çözümlerin temel konu başlıklarını şöyle gruplandırabiliriz; metal ve metal olmayan yüzeylerin parlatılması, parça yüzeyindeki kir, operasyon yağı ya da cüruf temizlenmesi, çapaklarının alınması, köşe radyüsleme, yüzey eskitme, boya ve kaplama öncesi hazırlık, vb. prosesler şeklinde sayabiliriz. 
Kromaş firması, dünyanın yüzey işlem konusunda en büyük firmalarından biri olan Alman Rösler Group’un bir üyesi. Kromaş markası ile Türkiye’de yüzey işlem makine ve sarf malzemeleri üretip hem iç pazara hem de ihracat ile dünyaya satış yapıyoruz. Yüksek teknolojik seviyeli Rösler markalı makine, ürünler ve çözümler ise Almanya’da üretiliyor ve bunları  Kromaş firması çatısı altında Türkiye pazarında müşterilerimize sunup, onların üretip performanslarını ve verimliliklerini arttırıyoruz. 
Bir de 2015 yılından bu yana Rösler adı ile Kromaş firmamızda ürettiğimiz Askı Tip, Tamburlu Tip, Manual Kumlama Kabini olarak  bazı kumlama makinelerini de başarı ile üretip hem iç pazara hem de globalde Rösler’in müşterilerine gönderiyoruz. 
Bizim Kromaş olarak içerisinde aktif rol aldığımız Yüzey İşlem Sektörü yapısı itibarı ile çok farklı ve çok sayıda sektöre hitap etmektedir. Bunlar arasında Otomotiv, Beyaz Eşya, Mobilya Aksesuarları, Kuyumculuk, Tekstil Aksesuarları, Bağlantı Elemanları, Doğal Taş, Medikal, Havacılık vb. birçok farklı sektör geniş bir yelpazede hizmet verdiğimiz sektörler. O nedenle odak sektör belirlememiz hayli zor. Fakat genel anlamda bu yıl daha yoğun çalıştığımız ve çalışmayı hedeflediğimiz sektörler arasında Doğal Taş – Mermer sektörü, Otomotiv Yan Sanayi, Makine üreticileri, Medikal ve Havacılık sektörlerini sayabiliriz. Yüzey işlem doğası itibarı ile metal ya da metal olmayan malzemelerin yüzeyinde istenilen teknik ve estetik etkiyi yaratmak anlamına geldiği için bu saydıklarım dışında birçok farklı sektöre de hitap ediyor ve yoğun çalışıyoruz. 

2019 – 2020 iş gündeminizde neler var?
2019 yılı bizim için dengeli bir büyüme yılı olacak. 2015-2018 yılları arasında EUR bazında 2 kat, TL bazında ise 3 katlık bir büyüme performansı gösterdik. Bu yıl ise büyümeye odaklanmanın yanında özellikle verimlilik, organizasyonel yapılanma, yalın üretim gibi yeni bir büyüme adımının altını dolduracak iç iyileşme dinamiklerine ile birkaç kritik ülkede yeni yapılanmalara odaklanacağız. Bu yıl büyüme hedefimiz Euro olarak %20 seviyelerinde. 
Türkiye’de çok volatilitesi yani değişkenliği yüksek bir ekonomik durumla karşı karşıyayız. Bu dönemde uzun vadeli değil kısa vadeli planlar ve hedefler yapmak dahi oldukça zorlaştı. O nedenle daha dengeli bir büyüme ile yapısal iyileşme ve verimlilik bu yıl odağımızda olacak. 
Bunun yanında 2018 yılının son çeyreğinde özellikle Almanya ve Benelux bölgesinde müşterilerimize hizmet vermek ve  o bölgedeki satış ağımızı genişletmek için Kromaş GmbH firmasını Almanya’nın kuzey batı bölgesinde kurduk. Başarılı bir yapılanma dönemi sonrası müşterilerimize hizmet vermeye başladık. Bu yeni şube yapılanması ile hem ihracatımıza önemli bir katkı hedefliyor hem de o bölgede pazar payımızı arttırıp etkin olmayı hedefliyoruz.

Ayrıca bu yıl başlamayı ve gelecek yıl tamamlamayı planladığımız yeni fabrika yatırımımıza da 2019 ikinci yarısında start vermeyi ve 2020 yılı sonunda tamamlamayı düşünüyoruz. Özellikle bu dönemde yaptığımız yatırımın çok daha anlamlı olduğu ve ülkemize değer kattığı kanaatindeyim. Yaklaşık 4-5 milyon Euro’luk bir üstyapı yatırımı olarak planladığımız yeni fabrikamızın fizibilite  çalışmaları tamamlandı ve proje çalışmaları tamamlanmak üzere.

Sektörünüzü Türkiye ve dünya genelinde değerlendirir misiniz?
Yüzey işlem sektörü Türkiye ve dünyada hızlı gelişen bir alan... Çünkü dünyada artan otomasyon ve verimlilik beklentisi, birçok sektörde hala elle yapılan polisaj işlemleri için yüzey işlem makineleri kullanılmasına teşvik ediyor. Ayrıca nihai üründeki estetik beklentilerinin artması da bu sektörün büyümesine pozitif katkı yaratıyor. Bunun yanında yeni çıkan malzeme ve üretim teknolojilerinde Post Process adı verilen son yüzey işlem de bu alanda hem önemli bir farkındalık hem de artan kullanım sunuyor. Örneğin AM Manufacturing yani daha çok bilinen ismiyle 3D printer teknolojisinin gelişmesi  üretimde yeni bir alan doğurmakla kalmıyor, nihai parça yüzeyinin istenilen seviyeye getirilmesi için yüzey işlem teknolojilerinin de geliştirilmesi gerekliliğini doğuruyor. 
Özetle sektör hem dünyanın artan üretim trendi ile büyüyor hem de yeni malzeme, teknoloji ve artan otomasyon beklentileri ile de dünya büyüme eğrisinin oldukça üzerine çıkıyor. 

Türkiye’de Mass Finishing adı verilen vibrasyonlu yüzey işlem sektörünün toplam makine ve sarf malzeme olarak pazar büyüklüğü yaklaşık 10-12 milyon EUR seviyesinde. Kromaş olarak bu pastadan %30-40 bandında bir pay alıyoruz. 
Pazar payı olarak Almanya’da yaklaşık bizden 10 kat daha büyük. Kromaş Gmbh’i kurma sebeplerimizden bir tanesi de Almanya ve yakın pazarlarda daha aktif olmak. 
Biz aslında bir sektör değiliz. Biz tüm üretim sektörlerine hizmet veren bir sektörüz. Diğer sektörlerin gelişen teknolojileri, artan yüzey işlem beklentilerine cevap veren bir sektörüz. O nedenle kategorize etmek zor. Fakat Kromaş olarak biz sektörün hem bugünkü ihtiyaçlarını hem de yarın olacak beklentilerine göre yeni proje ve çalışmalar yapmaya çalışıyor, sektörlerin gelişimlerine katkı sağlıyoruz. 
Makine ve teknoloji üretimi yaptığımız için her üretim sektörü gibi teknik kalifiye eleman eksikliği, yabancı dil bilen personel bulma zorluğu, yüksek girdi ve enerji maliyetleri, çok volatil kuru yönetme zorluğu, Fair Play çerçevesine olmayan rekabet gibi yönetmesi zor fakat yönetmemiz gereken birçok konu var önümüzde. 
Fakat sanırım Türkiye’de  makine ve teknoloji üretmek sadece karlılık odaklı düşünülen bir konu değil. Elinizi taşın altına koyabilme, Yerli Üretim yapabilme ve Değer kattığınız müşterilerle mutlu olabilme meselesi. Biz Kromaş olarak bu paydada Türkiye’de olmak ve değer katmaktan çok mutlu ve memnunuz. 

Yeni ürün ve hizmetlerinizle ilgili bilgi verir misiniz?
Ar-ge ve inoasyon, Kromaş olarak bizim kurum kültürümüzün ayrılmaz bizim parçası. Her yıl birçok yeni projeyi başarıyla tamamlıyor ve sektörlere değer katan yeni ürünlere imza atıyoruz. Bu konuda tuttuğumuz bazı metriklerimiz de var. Örneğin yeni ürünlerin ciromuzdaki payına bakıp ne kadar inovatif bir dönem geçirdiğimizi değerlendiriyoruz. 
Şirkette kurduğumuz etkin öneri sistemi ile çalışanlarımızdan gelen son derece faydalı önerileri değerlendirip yaptığımız inovasyon çalışmalarına katkı sağlıyoruz. Bu sistemi, ayrıca en değerli ve en çok kabul gören öneriler kategorisi ile ödüllendirerek çalışanlarımızın da motivasyonlarını yüksek tutuyoruz. 
2019-2020 döneminde özellikle sektörlere değer katacak yeni ArGe proje çalışmaları planladık ve bunların bir kısmına başladık. Bazıları Mermer sektörü için değer katacak yenilik ve bir ilk olacak makineler olmakla birlikte bazıları da Kuyumculuk sektöründe dünyada sayılı firmanın üretebildiği, teknik özellikleri yüksek makineler olacak. Bir kısım çalışmalarımız da makinelerimizin otomasyon seviyesini yükseltmek üzerine. Daha akıllı ve daha verimli makineler üretip müşterilerimize daha fazla değer katmayı hedefliyoruz. 
2019 yılında Rösler markası ile Türkiye’de ürettiğimiz makine gruplarına bir yenisini ekledik ve RMBC 1.1 adı altında 100 Litre kapasiteli Tamburlu tip kumlama makinesinin ilk üretimi gerçekleştirip seriye geçtik. Bu Rösler markası ile ürettiğimiz makine ailesinin son üyesi ve bu gruptaki makine sayımız 5 e çıktı. Askı Tip, Tamburlu Tip ve Manuel Kumlama Kabini olmak üzere 3 farklı tipte 5 farklı kapasiteli modeli Rösler markası ile İstanbul’daki Kromaş tesislerimizde üretiyoruz. 
Özellikle öne çıkarmak istediğiniz ürünlerinizin ve hizmetlerinizin diğerlerinden farklı teknik bilgi ve özelliklerini öğrenebilir miyiz?
Burada kastettiğiniz rakiplerimizden farklı yaptığımız ya da yapmaya çalıştığımız şeyler ise bunu bizim ifade etmemiz çok sağlıklı olmaz. Fakat şunu net bir şekilde belirtebilirim. Bizim şirket strateji ve politikalarımızın tam göbeğinde müşterilerimiz vardır. Onların beklentileri, memnuniyeti ve sadakati bizim için çok önemli ve her türlü maddi kaybın çok ötesindedir. O nedenle müşteri odaklı bir firma olduğumuzu ve bunun bir kurum kültürü olarak şirketimizde yaşadığını söyleyebilirim. 
Teknik olarak ise önceliğimiz müşterilerimize satış yapmaktan daha çok onlara çözüm üretmek ve değer yaratmak üzerine kurulu. Zaten bunu sağladığınızda tercih edilen bir firma oluyorsunuz. Fakat sadece satış üzerine kurulu ve altı dolu olmayan bir stratejinin uzun soluklu başarılı olması söz konusu değil. 
Biz müşterilerimize makine satmadan önce mutlaka parçalarını test eder, sonuçlarını paylaşır, yarattığımız değeri (zaman, kalite, performans, maliyet) anlatır ve karşılıklı mutabık kaldıktan sonra satış süreçlerini yürütürüz. 

Yakın dönem gelecek hedefleriniz neler?
Biz yakın dönem hedefleri olarak 1-3 yıllık dilimi dikkate alıyoruz. Bu dönem içerisindeki hedeflerimiz arasında Yeni Fabrika yatırımımızı tamamlamak, Kuzey Amerika, Rusya, Doğu Avrupa gibi yapılanma sürecimizin devam ettiğin yeni ülkelerdeki bayi altyapısını tamamlamak ve iyi bir satış grafiği yakalamak, iç verimlilik seviyemizi Yalın Üretim gibi önemli araçlarla güçlendirmek, organizasyonel yapılanma ve gelişim süreçlerimizi tamamlamak şeklinde özetleyebilirim. 
En önemlisi de Türkiye’nin ve dünyanın tercih edilen, kaliteli ürün ve hizmetleriyle müşterilerine değer katan ve müşteri memnuniyeti en yüksek yüzey işlem firmalarını arasında olma sürecini tamamlama hedefindeyiz.  FUAR TAKVİMİ