SEKTÖR HABER DETAY

SPARK OE SPEKTROMETRE İLE ULTRA HIZLI İNKLÜZYON ANALİZİ
09.10.2019

GİRİŞ

SPARK-DAT inklüzyon analiz metotları Thermo Scientific ARL iSpark OE Spektrometreye standart katı metal numunelerin konsantrasyon analizinden fazlasını yapabilen bir kapasiteye ulaştırır. Konsantrasyon analizi için harcanan sürede çok çeşitli inklüzyonların tayin edilmesini sağlar.

AVANTAJLARI

ARL iSpark OE Spektrometre platformunda SPARK-DAT metotlarının kullanılmasının avantajları
- Çelik üretimi esnasında oluşan İnklüzyon bilgisi takip edilir. Geleneksel elementel analiz ile birleşen inklüzyon tayini  analiz süresini uzatmaz.
- İnklüzyonların takibi için yapılacak yatırım maliyetlerindeki belirgin azalma ve ARL Ispark metal analiz cihazında gerçekleştirilen inklüzyon tayini ile prosesi kontrol edebilme.
- İnklüzyon analizleri için sıra dışı kısa zaman; iki peşi sıra analiz için harcanan süre bir dakikanın altında olduğundan 30 farklı numunenin inklüzyon analizi yapılabilir.
- İnklüzyon analizi için ilave bir işletme maliyeti veya zamana ihtiyaç yoktur. Numune alma, numune hazırlama geleneksel OE Spektrometreler ile aynıdır.


ÇALIŞMA PRENSİBİ

SPARK-DAT inklüzyon analiz metotları, OXSAS analitik yazılımının içerisinde üzerinde uzmanlaşılmış algoritmaları içeren analitik metotlardır. SPARK-DAT metotları ile her bir spark ile oluşturulan şiddet değerleri inklüzyon elementlerini içeren analiz kanallarına işlenir. Yüksek hızda algoritmalar kullanılarak toplanan bu bilgilerden ilgilenilen inklüzyonlar tayin edilir.

Her bir SPARK-DAT sinyalinin şiddeti, bu şiddet ile ilgili sparkın çarpışma noktasındaki kompozisyona bağlıdır. Eğer spark Al bazlı inklüzyonun (e.g. Al2O3),  olduğu bir noktaya çarpmış ise açığa çıkan sinyal bir şiddet pikidir. İnklüzyon içerisindeki Al konsantrasyonu ana matrik içinde yer alan inklüzyon dağılımından dolayı daha yüksek seviyededir.

Analiz edilebilen bazı inklüzyon örnekleri

İçsel ve Dışsal farklı tipteki inklüzyon örnekleri, e.g. oxides (Al2O3, MgO, CaO, MnO, TiO2, SiO2…), spinels (Al2O3-CaO, Al2O3-MgO…), sulfides (CaS, MnS, AlS…) ve fazlası…  FUAR TAKVİMİ