BANNER HABER DETAY

TATMETAL
11.07.2019

Tatmetal  Mali İşler Direktörü Sedat Çiftçioğlu:
“ISO 500’de 81. sırada yer almak 
bizim için sektörel gücümüzü 
tescil etmenin yanında büyük bir 
onur vesilesi olmuştur”

 

Tatmetal'in İSO 500 Listesi'nde 81. sırada yer alması üzerine Tatmetal  Mali İşler Direktörü Sedat Çiftçioğlu ile bir araya geldik. Gerçekleştirdiğimiz söyleşide Tatmetal'in başarısının yanı sıra sektörel bazlı kimi sorunlara değindik. 

Firmanızın İSO 500 Listesi'ndeki yerini değerlendirir misiniz?
Bilindiği gibi geçmişi 1960’lı yıllara dayanan İSO 500 araştırmasının temel amacı ülkemizde faaliyet gösteren en büyük sanayi kuruluşlarını tespit etmek, bu kuruluşlara ait büyüklükleri ortaya koyarak Türk sanayinin gelişimini görmek ve geleceğe yönelik yol haritasının belirlenmesine katkı sağlamaktır. Bu açıdan bakıldığında Türkiye ekonomisine tutulan güçlü bir ayna niteliğindeki bu köklü listede 81. sırada yer almak bizim için sektörel gücümüzü tescil etmesinin yanında büyük bir onur vesilesi olmuştur. 

Üretim-satış-kârlılık konularını bir önceki dönemle kıyaslar mısınız?
2018 yılı küresel ekonomideki gelişmelerin, jeopolitik siyasi risklerin, emtia fiyatlarındaki dalgalanmaların ve küresel güç sahibi ülkelerin yarattığı gergin koşulların etkisi altında geçildi. Geçtiğimiz yıllarda olduğu gibi 2018 yılında da bazı ülkelerin ithalata karşı koruma amaçlı uygulamaları devam etti. 
Bundan önceki yıllarda yaptığımız yatırımlarla arttırdığımız kapasitemizin ve ürün çeşitliliğimizin doğal sonucu olarak 2018 yılında ciromuzu yükselttik. Dolar kurunun etkisini, cevher ve hammadde fiyatlarındaki dalgalanmaları herkes gibi bizde hissettik.  Bununla beraber sabit giderlerimizi aynı seviyede tutmaya çalışarak operasyonel karlılığımızı korumayı başardık. 
Özellikle boya hattı yatırımımız beklentilerimizi karşılayarak karlılığımızı olumlu etkiledi. İkinci galvaniz hattı yatırımımızı tamamlayarak devreye aldık. Yine aynı şekilde asitleme hattımızda devreye girdi
Önümüzdeki süreçte her ne kadar küresel ekonomik darboğaz konuşuluyor olsa da biz genişleyen pazar payımız, nitelikli insan kaynağımız, bir adım daha öne çıkacak teknolojik gücümüzle müşteri portföyümüzü geliştirip pazardaki konumumuzu güçlendireceğimize inanıyoruz. Pazar payımızı yeni yatırımlarla arttırmaya devam etmek başarımızı kalıcı kılmak için öne çıkacak önemli bir unsur olacaktır. 
En büyük hedefimiz sürdürülebilir büyümeyi doğru yatırımlarla sağlayabilmektir. Müşteri ihtiyaçlarına uygun, kaliteli ürünleri, sorumluluk ve çevre bilincine sahip yüksek motivasyonlu uzman personelimizle dünyanın dört bir yanına sunmaya devam edeceğiz.
İSO verileri doğrultusunda tespit ettiğiniz ve vurgulamak istediğiniz, sanayicinin-üreticinin temel sorunları nelerdir?
Ülkemizin geleceğine inanıyoruz bu inançla ülke hedeflerine destek verecek çalışmalarımıza kesintisiz bir şekilde devam ediyoruz. Güçlü yönetimimiz ve finansal yapımız zor zamanlarda dahi yatırım kararları almamızda bize en büyük güvenceyi verdi. Dikkatli bir yönetimle riskleri minimize edip dengeli ve sağlıklı büyümeyi kendimize şiar edindik. 
Diğer taraftan ISO verilerine baktığımızda artan maliyetler nedeniyle gerileyen kar oranları ve toplam varlıklar içinde düşen özkaynak tutarları öncelikli olarak göze çarpan değerler. Bu sonuçlardan anlaşılıyor ki aktif getiri oranları eriyor. Borçla büyümek kur hareketlerinin kestirilemediği dönemlerde oldukça riskli. Dengeli ve öngörülebilir bir kur seyri herkes için en iyisi. O yüzden istikrarlı bir büyüme modelini destekleyecek şartların bir an önce olgunlaşması gerekiyor. Bugün dünya genelinde sıkı para politikası hakim. Kur savaşları had safhada bu durumdan en az seviyede etkilenmek için parasal pozisyonların dengede tutulması gerekiyor. İhracata dayalı bir büyüme modelinde kurdan ziyade kaliteli ve katma değerli ürünlerden fayda beklemeliyiz. 
Malum büyük ölçekli demir çelik yatırımlarında zaten AKÇT engeli var. DİİB kapsamında yapılan satışlarda döviz tutarı ve tonaja bağlı eşanlı koşullandırmalar sanayiciyi yoruyor. Birikmiş devreden KDV’ler atıl finans kaynağı olarak bir köşede tutuluyor. Paranın pahalı olduğu böylesi dönemlerde bu kaynağın sanayicinin kullanımına açılması yerinde olacaktır. Yatırım, üretim, istihdamın arttırılması için yapılan yasal düzenlemelere ilave olarak vergiye gönüllü uyumun arttırılması amacıyla uyumlu gelir ve kurumlar vergisi mükelleflerinin yıllık beyanname ile beyan ettikleri gelir ve kurumlar vergisinin belli bir kısmına kadar indirim yapılması yönünde bir düzenleme var. Bu uygulamada kanunun gerekçesine ve ruhuna uygun davranılmasını beklemekteyiz.  FUAR TAKVİMİ