SEKTÖR HABER DETAY

Uğur Metal, 1999 yılından bu yana insan ve doğa için geri dönüştürmeye devam ediyor
11.04.2019

Uğur Metal,1999 yılında ‘insan ve doğa için geri dönüşüm’ sloganıyla yola çıkarak, elektrikli-elektronik atıkların işlenmesi ve tehlikesiz atıkların geri kazanımı konularında faaliyet gösteren, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nca akredite olmuş ilk firmalardan biridir.
Her geçen gün hızla büyüyen bu e-atık (elektronik atık) sorunu gelişmiş ülkeler açısından önemli riskler oluşturmaya başlamıştır. Dünyada birçok ülke elektronik atık sorunu karşısında çözüm üretmek yerine bu tür atıkları az gelişmiş ülkelere göndermeye başlamışlardır. Oluşan elektronik atıkların büyük bir kısmının tehlikeli yolculuğu Çin gibi ülkelerde son bulmaktadır. Bu ülkeler, bu e-atıklardan ilkel geri kazanım yöntemleriyle bakır, alüminyum ve altını geri kazanırken, kurşun ve diğer zehirli atıkları yakma ya da gömme yoluyla toprak ve suya karışmasına sebep olmaktadır. Bu gerçeklerin bilinmesine rağmen hızla artan elektronik atıklar konusunda sanayileşmiş ülkeler ve elektronik üreticileri gerektiği şekilde çözüm üretememişlerdir.
Bugün evlerimizde ve iş yerlerimizde kullandığımız, yaşamımızın vazgeçilmezleri haline gelmiş olan ev aletleri, beyaz eşyalar, IT ekipmanlarının plastik aksamlarının içlerinde, yine kabloların PVC kaplamalarında bulunan bileşenler, klorlu solventler, bromlu alev geciktiriciler ve ağır metaller barındırmaktadır. Günümüzde, üretim ve tüketimin bir sonucu olarak atık malzemelerin ortaya çıkmasındaki artışa paralel olarak atmosfere salınan sera gazlarında da artış söz konusu olmaktadır.
Türkiye’de sera gazı artışı 2020 yılında %200’ü bulabilir
Uygulanabilecek yanlış geri dönüşüm metodları ile atıkların bertaraf edilmesi halinde atmosfere sera gazı salınımını arttıracağı bir gerçektir.
Ülkemizde, geri dönüşüm konusunda yapılan bilinçlendirme çalışmaları ve sosyal sorumluluk projelerine rağmen, Türkiye’de sera gazı artışı 2006 ya kadar %96 oranındadır. Bu trendle artışın 2020 yılında %200 ü bulmasının kaçınılmaz olduğu görülmektedir.
2004 yılı birinci ulusal emisyon envanterine göre emisyonların  %9,3’ü, atık sektöründe oluşmaktadır.
E-atıklar büyüyen hacmi nedeniyle dolgu yapımında da kullanılmaktadır ve bu durum yeraltı sularının kirlenmesine, gelişmekte olan ülkelerde yeniden kullanımı oradaki insanların zarar görmesine, yakılması havanın kirlenmesine neden olmaktadır.
Yapılan çalışmalarda, iklim modelleri gelecek yüzyıl için önemli iklim değişikliklerinin olacağını göstermektedir. Bu da, sürdürülebilir kalkınmanın önünde büyük bir engel oluşturacaktır.
Atıkların hali hazırda bir kazanç kapısı olarak görülmesi, verilen atıkların karşılığında bedel talep edilmesi e atıkların yönetmeliklere uygun ve etkin bir şekilde toplanarak işlenmesine olanak vermemektedir.
Bu anlamda Çevre ve Şehircilik Bakanlığımızın yürüttüğü ve desteklediği tüm faaliyetlerin yanı sıra Sivil Savunma Örgütleri, Yetkilendirilmiş Kuruluşlar, sanayicilerimiz ve geri dönüşümcülerimizin de üzerine düşen büyük sorumluluklar vardır.
Toplumun tümünün bilinçlendirilmesi ve atıklarını geri dönüşüme kazandırmanın yollarına başvurması oldukça önemli bir husustur. Bu yönde yapılan bütün çalışmaların da desteklenmesi şarttır.
Geri dönüşüm işini gerçekleştirirken, özellikle IT ve elektronik malzemelerin taşınmasından imhasına kadar olan süreçte güvenli ve sorumlu geri dönüşüm ve kişisel, kurumsal verilerin korunmasına yönelik data güvenliği, atık malzemelerin 2. el olarak piyasaya sunulmaması, marka değerinin korunması ve maksimum ölçüde geri dönüşüm oranlarının yakalanması da önem arz etmektedir.
Bildiğiniz gibi, kullanım ömrünü tamamlamış IT varlıkları hassas veriler, gizli bilgiler, fikri-mülki haklar, müşteri portföyü, ticari sırlar, finansal veriler, ödeme kayıtları ve kart bilgileri ve kişisel bilgiler gibi birçok farklı bilgiler içerebilirler. Bu bilgilerin istenmeyen kişilerin eline geçmesi durumunda firmaların, kişilerin itibarı da risk altına girebilmektedir.

Dünyada e atıklar, diğer atıklara oranda daha fazla artıyor
Dünyadaki e atıkların tahmini 40-50 milyon ton olduğu ve diğer atıklara oranla çok daha hızlı bir şekilde atış gösterdiği görülmektedir. Yine dünyadaki nüfus artış hızını ve enerji konusunda büyük oranda dışarıya bağımlı bir ülke olduğumuzu göz önüne alırsak gerçek AEEE işleme tesislerinin, elde edilecek hammadde, enerji tasarrufu ve emisyon azaltımı için ne kadar önemli olduğunu göz ardı edemeyiz.
Bu sebeple atıkların, konusunda uzman ve teknik alt yapıya sahip, entegre tesisler tarafından işlenmesi ve her bir atık işleme tesisinin aynı zamanda atık yönetimini de yaparak bunu çalıştığı işletme, kurum, kuruluşlar ile ortak hareket ederek yürütmesi önem arz etmektedir.
Ülke sınırlarımız içerisinde yer alan Global ölçekli birçok yabancı menşeili firmanın da atıklarının uluslararası standartlara uygun bir şekilde geri dönüştürülmesini talep ettiğini ve yabancı menşeili atık yönetimi yapan organizasyonlar ile hareket ettiklerini görmekteyiz. Atık işleme tesisi olarak Ülke sınırlarımız içerisinde tüm yasal gerekliliklerin yerine getirilmesi dışında uluslararası ihtiyaçlara cevap verebilmek ve işbirliği yapabilmek de son derece önemlidir.
Firmamız, 2012 de kurmuş olduğu, sera gazı salınımını azaltan ileri teknoloji elektrikli-elektronik atık ve kablo işleme tesisi ile çevre dostu geri dönüşüm ve bertaraf işlemlerini “insan ve doğa için geri dönüşüm” ilkesi ile sürdürmeye devam etmekte, sosyal sorumluluk projelerine vermiş olduğu destekten ve uluslararası platformda atık yönetimi yaparak bu bilincin sürdürülebilir olmasına çalışmaktan memnuniyet duymaktadır.  FUAR TAKVİMİ