8 Aralık 2021 Çarşamba

Marmara Siegener

Marmara Siegener

Pandemi sürecinde ülkemizde
“Sıcak Daldırma Galvaniz” sektörü

Bünyamin Halaç
Marmara Siegener Galvaniz Pazarlama Satış Koordinatörü
GALDER Tanıtım Komisyonu Başkanı


Son iki yıl pandemiden dolayı tüm dünyada çok farklı deneyimlerin yaşandığı bir dönem oldu. Pandemi, 2020 yılında tüm dünyada bütün dengeleri değiştirdi. Ekonomide taşlar yerinden oynadı. Pek çok sektör çok olumsuz etkilendi bu salgında. Özellikle Avrupa’da üretim mekanizmaları tıkandı. Salgınla mücadele kapsamında alınan sokağa çıkma yasakları endüstriyel üretimleri azalttı. Emek yoğun işlerde istihdam sıkıntısı bulunan Avrupa ülkeleri Doğu Avrupa ülkelerine yöneldi öncelikle. Ama bu bölgedeki kalifiye eleman sıkıntısı ve ücretlerin Orta ve Kuzey Avrupa ülkeleriyle hemen hemen aynı olması bu adımın rantabilitesini düşürdü.
Avrupa ülkeleri, sıra ile önce kendi stokları, sonra doğu Avrupa’daki üretim merkezlerini zorladı. Ve nihayetinde ülkemizin avantajlarını gördü. Çünkü ülkemizde bu dönemde bizim sektörde (metal imalat+kaplama) bir durma yaşanmadı. Batı ülkeleri (Amerika dahil) metal imalat sektörümüzün imalat kalitesinin farkına vardılar.
Pandemi ile birlikte tüm dünyanın hemen her sektörde tedarik merkezi olan Çin, etkinlik ve önemini kaybetti. Çin’in malum sebeplerle (Covid tedbirleri, konteyner krizi, taşıma sorunları vb.) tedarik zincirinden kopması metal sektöründe ciddi rakibimiz olan Çin ve Uzakdoğu ile de rekabet şansımızı arttırdı. Bu süreçte özellikle Çin kendi iç pazarını canlandırmak için önceliğini ihracata değil de -teşvik vs. ile-  kendi iç piyasasına yöneltti. Bunda ihracat yaptığı ülkeler ile olan ticari ilişkilerinin zayıflaması da etkili oldu.
Çin’in nispeten geri çekilmesi ile oluşan boşluğu Türk Demir Çelik ve Metal İmalat Sektörü doldurdu. Her ne kadar ABD ve AB ülkeleri kotaları düşürse de özellikle galvanize dayalı metal imalat ürünleri için tercihleri ülkemizden yana oldu.
Özetle pandemi sürecinde Avrupa’nın metal sektöründeki tıkanıklığını Türk Metal imalatçılar giderdi. Biz de Galvaniz Sektörü olarak final proseste onlarla tamamlayıcı çalışmalarımızı yürüttük. 
Yüksek kur da bunu destekledi. Sonuçta ihracat yapan metal ürün imalatçılarının hareketliliği arttı, bu bizim sektöre de yansıdı. Özetle galvaniz sektörü pandemi sürecini stabil, hatta iyi denebilecek bir pozisyon ile yürütüyor. Fakat makro ekonomik anlamda neler yaşanabileceği neyin nasıl etkileneceği belirsiz... Bu sebeple pek çok yatırım erteleniyor, bu da zincirleme etkiyle özellikle iç piyasaları olumsuz etkiliyor. 

Yabancı firmalar, lojistik avantajı ve kaliteli üretim sebebiyle  Türkiye’yi tercih etti
Pandemi, Galvaniz Sektörünü, özelde de firmamızı çok olumsuz etkilemedi diyebiliriz. Hedeflerimizi tutturduk. Yaptığımız işlerin %80’i yurtdışına ihraç edildi. Biz bir ürünün (metal imalat) tamamlayıcı alt sektörüyüz. Dolayısıyla yaptığımız iş, dolaylı ihracat olarak kabul edilebilir. Bu anlamda baktığımızda şu tespit önemli:
Türkiye’deki metal imalatçıları (dolayısıyla galvanizciler) ile ilk defa çalışma şansı bulan yabancı firmalar -lojistik avantaj ve kaliteli üretim sebebiyle- memnuniyetle çalışmalarını ülkemize çevirdiler.  Türk firmaları ise bunu fırsata çevirmeyi bildi. Biz de MSG olarak Pandemi sürecinde ağırlıklı olarak yurtdışına kesintisiz çalıştık.

Galvaniz sektörü olarak geçmiş yıllardan gelen sorunumuz galvanizin ekonomik ve çevresel faydalarının toplum ve devlet kurumları nezdinde maalesef çok biliniyor olmaması. Ama bu konuda da olumlu gelişmeler var.
Galvaniz Sektörü özellikle son 10 -15 yıldır iyi bir ivme ile yükseliyor. Bunda benim de kurucu Yönetim Kurulu üyesi olduğum, tanıtım komitesi koordinatörlüğünü yürüttüğüm derneğimiz GALDER’in çalışmalarının katkısı çok büyük. (www.galder.org.tr) Bu çalışmalara paralel ilgili devlet dairelerinde Sıcak Daldırma Galvaniz’in (SDG) temaslarımız sayesinde bir takım şartnamelere girmesi (inşaat iskelelerinin galvanizlenmesi şartının getirilmesi vs. ) sektörün büyümesine çok olumlu katkı sağlıyor
Öte yandan ülkemizin Güneş enerjisi alanında yaptığı ataklar son derece sevindirici. Hem çevreci bir enerji kaynağı hem de ciddi anlamda ülke ekonomisine hareketlilik kazandırıyor.
Bu hareketlilik uzun yıllar sonra Paris İklim Anlaşmasını imzalamamız ve Avrupa Yeşil Mutabakatı (Green Deal) ile çok daha fazla ivme kazanacak.
Galvanizin farkındalığı gün gün artıyor. SDG dünyada korozyonu önlemek için yaklaşık 150 yıldır kullanılan bilinen en ekonomik ve çevreci yöntem. Her yıl GSMH’nin %3 ile 5’i arası bir tutarın korozyon sebebiyle heba olduğunu düşünürsek, (dünyada yıllık yaklaşık 2,5 trilyon Dolar) sektörün önemi bir kez daha anlaşılıyor.
Korozyon farkındalığı konusunda hem firmamız MSG olarak, hem GALDER olarak Türk Yapısal Çelik Derneği (TUCSA) ile yakın temas halinde çok verimli çalışmalar yapmaktayız. TUCSA’nın düzenlediği “Korozyon Konferansları” konunun tüm resmi ve özel kurumlarda ve ilgili mecralarda bilinmesini ve farkındalık yaratılmasını sağlıyor. Uluslararası Korozyon Konferansının ikincisi 2022 yılında İstanbul’da yapılacak. Organizasyona GALDER ve MSG firmamız olarak destek vermeye devam edeceğiz.
Ayrıca yine bu sene Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yüksek Fen Kurulu (YFK) Başkanlığı için metal yapılarla ilgili şartnameler kapsamında, Türk Yapısal Çelik Derneği organizatörlüğünde, GALDER’in de destek verdiği ‘Çelik Yapıların Korozyondan Korunması İşleri Teknik Şartnamesi’ hazırlandı. Şartnamenin yürürlüğe girmesiyle bu alandaki çok büyük bir eksiklik giderilmiş olacak.

Sonuç:
Sektörümüz açısından ticari anlamda çok büyük olumsuzluklar görünmese de son 100 yılın en büyük salgınıyla karşı karşıyayız. Salgın pek çok ülke de insani bir drama dönüştü ve hastalık tüm hızıyla yayılmaya devam ediyor. Bu şartlarda Türkiye dahil tüm dünya ülkelerinin uzun süre dayanması mümkün görünmüyor. Bu sebeple alınan önlemler ve bu önlemlere uymak son derece önemli.
Temennimiz bu felaketin bir an önce sona ermesi. Bu vesileyle salgınla mücadelede hayatını kaybedenleri rahmetle anıyor, gece gündüz demeden bizlerin sağlığı için çalışan isimsiz kahramanlarımız, tüm sağlık emekçilerine saygı, şükran ve minnetlerimi sunuyorum.