30 Mart 2023 Perşembe

Mert Çelik

Mert Çelik

Mert Çelik Satış Ekibi Takım Lideri Kadir Kaya:
“Faaliyete geçirdiğimiz Parlak Çelik Haddehanemizle müşterilerimizin özel kesit ve kalitelerdeki taleplerine daha güçlü şekilde yanıt verebiliyoruz”

Vasıflı çelik sektörünün önemli aktörlerinden biri olan Mert Çelik, yatırımlarına devam ediyor. İzmir Bağyurdu Organize Sanayi Bölgesi’ndekurulu Parlak Çelik Üretim Haddehanesi’ni devreye alan firma, müşterilerinin özel taleplerine daha hızlı yanıt vermeye başladı. Mert Çelik Satış Ekibi Takım Lideri Kadir Kaya ile firmaları, yeni yatırımları ve vasıflı çelik sektörü hakkında konuştuk.

Öncelikle kısaca Mert Çelik’i tanıtabilir misiniz?
Mert Çelik, sanayinin özel çelik ihtiyacını karşılamak adına 1998 yılında Aytekin Öztaş tarafından kurulmuş, Kemalpaşa Organize Sanayi Bölgesi’nde kurulu 9000m² iki tesis alanı ve İzmir Bağyurdu Organize Sanayi Bölgesi’nde kurulu Parlak Çelik Üretim Haddehanesi ile faaliyetlerine devam eden, kaliteli ürün, kaliteli hizmet ve güvenilirlik değerlerine bağlı kalarak %100 müşteri memnuniyetini misyon edinmiş bir vasıflı çelik servis merkezidir.

2021 yılı pandemi ve bağlı nedenlerden dolayı zor bir yıl olarak geride kaldı. Vasıflı çelik sektörü bu yılı nasıl geçirdi?
Dünya Çelik üretimini 2021 yılı için değerlendirecek olursak, ham çelik üretiminde 2020 yılına oranla %3,7 oranında bir artış göze çarpmaktadır. Yaklaşık 70 milyon tonluk bir artışa tekabül eden bu oran, dünya ham çelik üretim miktarını 1.95 milyar tona taşımış durumda… Türkiye ise, 2020 yılında olduğu gibi, 2021 yılında da büyüme ivmesini arttırarak tarihinin en yüksek üretim miktarı olan 40,4 milyonluk ham çelik üretimi ile rekor kırdı.
Tüm dünyada ham çelik üretiminin yaklaşık %52’sini oluşturan Çin’deki üretim düşüşleri, kayda değer oranda yansıyarak karşımıza bir fırsat olarak çıkmış oldu. Bu fırsatı iyi değerlendirerek üretim ve ihracatta rekor haberlerinin yer aldığı bir yılı tamamladık. Dünya Çelik Birliği (Worldsteel) verilerine göre 2020 yılındaki %6 oranındaki üretim artışı, 2021 yılında %12,7 oranında gerçekleşerek Türkiye’yi Avrupa’nın en büyük, dünyanın ise 7. Çelik üreticisi konumuna yerleştirdi. Bu rakamlar, ülkemiz adına bizleri mutlu etti ve gururlandırdı.
Pandeminin etkilerinin en azından 2022 yılı kış ve bahar aylarını da kapsayacağını ve enerji darboğazının önümüzdeki yıl boyunca süreceğini varsaydığımız takdirde, sağlık açısından yeni yılın, 2021 yılı gibi zorlu bir yıl olacağı aşikâr. Mert Çelik olarak, 2021 yılında Covid-19 salgınının yaşattığı tüm zorluklara rağmen, çok başarılı ve hedeflerimizin üzerinde bir performans gösterdik. Şirketimizin yakaladığı tüm avantajları müşterilerimize yansıttık. Karşılıklı kazan-kazan ilkesi ile ulusal bazda büyük bir başarı sağladık.
Ayrıca, 2020 yılında başlattığımız yatırımlarımıza devam ederek Ege Bölgesinde eksikliğini hissettiğimiz bir açığı kapatacağını düşündüğümüz, İzmir Kemalpaşa Bağyurdu Organize Sanayi Bölgesi'nde Soğuk Çekme, Kabuk Soyma, Taşlama ve Kumlama işlemlerinin yapılabildiği Parlak Çelik Haddehanemizi faaliyete geçirdik. Bu sayede müşterilerimizin özel kesit ve kalitelerdeki taleplerine daha güçlü şekilde yanıt verebiliyor ve çözüm ortağı olabiliyoruz. Aynı zamanda makina parkurumuzu son teknoloji ilave makine alımlarımızla güçlendirerek, kesim hattımızdaki makine sayımızı 20 adede çıkardık. Endüstri 4.0 çerçevesinde yürüttüğümüz çalışmalara hız verdik, dijitalleşme süreçlerimizi hızla tamamlıyoruz. Daha güzel bir gelecek için şirket içi bilinçlendirme, önlem ve uygulamalarla iklim mutabakatlarına uygun “Yeşil Sanayi” rehberi doğrultusunda 2022 yılına çok daha güçlü ve odaklanmış şekilde giriyoruz.

Sektörünüzde art-talep dengesi ve fiyatlar nasıl seyrediyor? Pandemi ile yaşanan daralmada olumlu yönde bir esneme gözlemliyor musunuz?
Pandemi ile birlikte tüm emtia fiyatlarında ciddi fiyat artışları oldu. Demir çelik sektöründe 2020 yılı sonu itibari ile başlayan fiyat artışları 2021 yılı süresince devam etti.
Tespitlerimize göre 2021 yılı ortalama fiyat artışının %150 civarında olduğunu söyleyebiliriz. 2022 yılı çelik fiyatları ile ilgili olarak bir öngörüde bulunmak her ne kadar zor olsa da birtakım veriler doğrultusunda yorum yapabiliriz. Öncelikle, çeliğe ilişkin global arz sorunu devam etmektedir. Bunun çeşitli sebepleri var, ancak en önemli iki sebep;
• Pandemi nedeni ile özellikle Avrupalı üreticilerin çalışma sürelerinin ve dolayısıyla ürün arzının azalması,
• Çin’in çelik üretiminde kısıtlamaya gitme yönünde izlediği politikalardır. (Üretim miktarını kısıtlama, ihracata yönelik ek vergilendirmeler vb.)

Bunun yanında, enerji arzında yaşanan darboğaz ve enerji fiyatlarındaki yükseliş de çelik üretiminin önemli bir girdisi olan enerji maliyetlerini ve dolayısıyla nihai maliyeti etkiliyor. Yazın ortalarına kadar enerji maliyetlerinin etkisini sürdüreceğini söyleyebiliriz. Avrupa’nın tedariğini Çin’den Türkiye’ye yönlendirmesi de Türkiye özelinde ürün tüketiminin artmasına, buna karşılık yerli çelik üreticilerinin ihracata yönelmesi de iç piyasa arzında daralmaya neden olmaktadır. Dolayısı ile talep karşısında arzın yetersiz kalması fiyatların yukarı yönlü tırmanmasına neden olmaktadır. Alaşım fiyatlarındaki yükseliş de çelik fiyatlarına etki eden bir diğer etmen.
Toparlamak gerekirse, arz/talep dengesizliğinin devam etmesi, çelik üretiminde önemli girdi kalemleri olan alaşım ve enerji maliyetlerinin yükselmesi ve yükselme eğilimini devam ettirmesi gibi nedenler ile 2022 yılının en azından ilk 6 ayında fiyatların geri gelmeyeceğini, aksine yükseliş trendini devam ettireceği yorumunu yapabiliriz.

Enerji fiyatlarındaki artışlar girdi tedarikinizi ve satışlarınızı ne yönde etkiledi?
Çelik, enerjinin en yoğun kullanıldığı sektörlerden birisi... Maalesef ki yılın özellikle ikinci yarısından itibaren enerji fiyatlarına ciddi oranda zamlar yapıldı, yine girdi maliyetlerine direkt etki eden navlun bedellerinde %300 üzerinde artışlar mevcut. Kısa bir süre zarfında, bu orandaki artışları tolere edip sürdürülebilirlik sağlamak, tüm paydaşlar için gerçekten zor bir süreç yaşanmasına sebep oldu. Tüm bunlara rağmen Mert Çelik olarak, süreci iyi analiz edip, karşımıza çıkabilecek problemleri başarı bir şekilde etüt ederek, temin ve tedarikte herhangi bir problem yaşamadan, müşterilerimize çözüm ortağı olmaya devam ettik. 2021 yılında temin ve tedarikte yaşanabilecek problemlere karşın, 2020 yılına oranla stok miktarımızı yaklaşık olarak %85-90 arttırıp, satış miktarı oranlarında ise %40 oranında bir yukarı tırmanış gerçekleştirdik. Ulusal bazda yaptığımız tanıtım ve pazarlama (özellikle İç Anadolu bölgesindeki bölge temsilciliği açmamız) faaliyetleri ile pazardaki payımızı daha da yukarılara taşıyarak hizmet vermeye ve çözüm ortağı olmaya devam ettik.

Katma değerli üretim son dönemde çokça konuşulan konu… Bu konudaki değerlendirmeniz nelerdir?
Mert Çelik olarak teknolojinin ve yeniliklerin çok sıkı takipçisiyiz. Tüm demir çelik sektörü içerisinde vasıflı çelik grubu bir nebze daha katma değerli ürünlerdir. Ülkemizde vasıflı çelik üreticileri ne yazık ki henüz kalıplık yüksek iş takım çelikleri ve mikro alaşımlı çeliklerin üretimi konusunda oldukça yetersiz kalmaktadır. Yüksek iş takım çelikleri ve birçok diğer mikro alaşım kalite çeliklerde dışa bağımlılık oldukça yüksek seviyededir.
Mert Çelik olarak, salgın öncesi dönemde katma değeri yüksek ürünlerin yurt içindeki üretimi ve kullanımının artırılması yönünde faaliyetler içerisinde olduk ve müşterilerimizi bilinçlendirmeye çalıştık. Bayiliğini yaptığımız Swiss Steel Steeltec Group ile yeni nesil çeliklerin tanıtımı için iş ve çözüm ortaklarımızla birlikte yaptığımız etkinliklerle farkındalık yaratmaya çalıştık.

Sektörünüzdeki uluslararası rekabet nasıl seyrediyor?
Giderek artan maliyetlere karşı durabilmek için dikkat edilmesi gereken iki husus var. Birincisi sürdürülebilir bir iş akışı ve başarı sağlayabilmek, ikincisi ise rekabet gücünü ayakta tutabilmek. Sürdürülebilirlik, üretimin ve çeşitliliğin devamı sağlanırken sürecin ve akışın daimî kılınabilmesi, mevcut ihtiyaçları karşılarken gelebilecek ihtiyaçlarında ödün vermeden karşılanabilmesidir. Mevcut koşullarda artan maliyetler ve enerji ihtiyaçları göz önüne alındığında bir işi sürdürülebilir kılmak, kusursuz bir planlama gerektirmektedir.
Ekonomiyi ayakta tutan temel taşlardan bir diğeri ise rekabet gücüdür. Rekabet gücü, büyüyen pazarda pazar payını arttırmak veya pazar payını korumaya yönelik fırsat ve avantajlardan yararlanmak için gerekli bir araçtır.  Burada ise devreye rekabet gücüne etki eden stok gücü, finansman, girdi maliyetleri(enerji) yanı sıra piyasa hacmi, potansiyel talep miktarı ve döviz kuru gibi etkenler girmektedir. Ancak ve ancak bu etkenlerin kontrol altında tutulması ile sürdürülebilir bir başarıyı ve rekabet gücünü elde edebiliriz.
Dalgalanmaların ve yukarıdaki etkenlerin yoğun hissedildiği bir yıl olmasına rağmen Çin’in ülke içindeki talebi karşılamaya odaklanıp ihracatta geri çekilmesi ile 2021 yılında ülke olarak fırsatı iyi değerlendirip uluslararası pazarda aktif bir rol aldığımızı söyleyebiliriz.
Çin, son 20 yılda çelik üretimindeki artışın %82’sini gerçekleştiren ve 20 yıl önceki pay oranı %15,1 iken 2021 yılı itibariyle pasta içerisindeki payını %53 seviyesine ulaştırmış bir ülke. Çin’in 2021 yılı içerisindeki çelik üretimi, pandeminin yadsınamaz etkisi ile, aylık bazda düşüşler sonrasında yılı yüzdesel olarak -%3 aşağı yönlü kapattı. Devasa bir pazara sahip olan Çin’deki bu düşüşe karşın, ülke olarak üretim miktarımızı %12,7 oranında arttırarak tarihimizin en yüksek rakamını (40.4 Milyon) yakalamış olduk. Keza ihracat rakamlarında da çelik sektörü çok ciddi bir atılım göstererek değer bazında %77,4 artışla 22,4 milyar dolarlık ihracat gerçekleştirdi. Geçtiğimiz yıl Türkiye ihracatında 4.sırada yer alan çelik sektörü, bu yıl 3.sıraya yerleşerek 2022 yılı için de büyüme trendinin devam edeceği düşüncesini sağlamlaştırdı. Bu anlamda fırsatların iyi değerlendirildiğini ve büyüme trendinin tahmin edildiği gibi devam ettiğini görüyoruz.
Devam eden ve yapılması planlanan yatırımlar ile bu durumun sürdürülebilir kılınıp, yukarıda bahsettiğimiz etkenlerdeki dalgalanmaların ortadan kaldırılarak rekabet gücünün yüksek tutulmasıyla, pazar payı ve üretim miktarındaki artışın devam edeceğini düşünüyoruz.

Son olarak önümüzdeki döneme yönelik hedefleriniz, yatırım planlarınız var mı?

2021 yılında devreye aldığımız Bağyurdu Organize Sanayi Bölgesi’ndeki Soğuk Çekme, Kabuk Soyma, Taşlama ve Kumlama yapan parlak çelik üretim tesisimiz ile ihracat oranımızı bu yıl %20 oranında arttırmayı hedefliyoruz.
• Ø20 –   80mm aralığında yuvarlak soğuk çekme
• 20*20 – 60*60mm kare soğuk çekme
• 20*10 – 120*30mm lama soğuk çekme
• Ø18 – 100mm aralığında kabuk Soyma
• Ø  6 -  150mm aralığında taşlama kapasiteli Parlak Çelik Üretim tesisimiz ve diğer yatırımlarımız ile stok gücümüzü daha da arttırmaya yönelik projeleri en kısa sürede tamamlayarak ürün çeşitliliğimizi arttırıp ve ürünlerin hazırlanmasındaki çevrim süresini minimum rakamlara çekmeyi istiyoruz. Aynı zamanda teknolojik gelişmelere kayıtsız kalmayarak, üretim-kesim hattımızın tam otomatikleştirilmesi ile ilgili çalışmalarımızı devam ettiriyoruz. İşlemlerimizi tamamladıktan sonra tam entegre bir üretim-kesim hattı oluşturmayı planlıyoruz. İç Anadolu bölgesindeki yapılandırmamızı diğer bölgelerde de yapmayı planlamaktayız. İlerleyen süreçte, ulusal bazdaki çalışmalarımızı arttıracak yatırım ve projeler için odaklandık. En önemlisi Mert Çelik olarak, kalite ürün, kaliteli hizmet, %100 müşteri memnuniyeti ilkeleri doğrultusunda çalışmaya devam edip, sanayinin çözüme ihtiyaç duyduğu her konuda akla gelen ilk seçenek olarak, taşın altına elimizi değil, vücudumuzu koyarak var gücümüzle yanlarında olup hedeflerimize hep birlikte yürümeye devam edeceğiz.