21 Nisan 2021 Çarşamba

HAZNEDAR DURER

Haznedar Durer ile alümina-silikat monolitik refrakterde dünya lideri Calderys güçlerini birleştirdi

Haznedar, gelişmekte olan Türk sanayisi için refrakter tuğla üretimi amacıyla 1929 yılında İstanbul’da kuruldu. Şirket’in şu anki hissedarları, 1952 yılında işletmeyi satın almış ve 1977’de kardeş şirket Durer’in kurulumuyla monolitik refrakter üretimine geçilmiştir.
2001 senesinde, yeni tesis inşaatımızın tamamlanmasıyla refrakter tuğla ve monolitik üretimimizin tamamı, İstanbul’a 80 kilometre uzaklıktaki modern tesise taşınmış, iş akışı ve üretim hacmi büyük bir reform geçirmiştir. Şirketimiz 2003 senesinde Kuzey Makedonya Cumhuriyeti’ndeki Vardar Dolomit’i bünyesine katarak yurtdışı yatırım yapan ilk ve tek Türk refrakter üreticisi olmuştur.

“2020 Ekim ayında tek çatı altında buluşan Haznedar Durer, Aralık ayında %60 hissesini IMERYS’e satarak tamamen sahibi olduğu yan kuruluşu, alümina-silikat monolitik refrakterin dünya lideri Calderys ile güçlerini ile birleştirmiştir.”

Şirketimizin ana müşteri grupları demir-çelik ve çimento sanayileridir. Bunun yanısıra çevre teknolojileri tesisleri, demir dışı metalürji ve petrokimya sektörleri büyümekte olan önemli pazarlarımızın başında gelmektedirler. Satışlarımızın yaklaşık %60’ı yerel pazara %40’ı ise ihracata yöneliktir; 5 kıtada müşterilerimize servis vermekteyiz. İhracatın satışlarımızın önemli bir payını kapsaması ile üretim standard ve prosedürlerimiz uluslararası kriterler çerçevesinde değerlendirilmektedir. 
Çok geniş bir üretim programına sahip olan Haznedar Durer monolitik ve şekilli refrakter üretmektedir. Hem alümina silikat hem de bazik türde imalatımız bulunmaktadır. Bunun yanısıra nitrit bağlı ürünler gibi, katma değeri çok yüksek olan pek çok ürünü ülkemizde üreten tek firmayız.

Calderys birleşmesi ile büyük yeniliklerin ve iyileştirme süreçlerinin kapısı açılmaya başladı 
Pandeminin tüm dünyayı durma noktasına getirdiği 2020 yılında, ağır sanayinin yavaşlayarak da olsa devam etmesiyle bizi çok zora sokacak bir sorunla karşılaşmadık. 
Dünya demir çelik sanayi daha sert bir darbe almışken yerli pazarda çok derin bir yansıma olmadı diyebiliriz. Fakat yeni yatırımların durmasıyla çimento sanayinde bu etki kendini daha çok hissettirdi. Haznedar Durer olarak üretimimizin önemli bir kısmını rafineriler, petrokimya tesisleri, enerji santralleri, atık yakma tesisleri, geri dönüşüm ve geri kazanım fabrikaları, demir bileşikleri metalürjisi gibi çok nitelikli malzemelerin kullanımının olduğu sektörlere ayırmamız ise bu sıkıntıları minimize etmemize yardımcı oldu. Hammade tedariğinde de bazı gecikmeler ve ani fiyat dalgalanmaları yaşandıysa da, güvenli stok seviyesi ile çalışmamız ve üretim tesisimizin esnekliği bize avantaj sağladı.
2020 senesinde şirketimiz için şüphesiz en önemli gelişme Calderys firması ile imzaladığımız ortaklık anlaşmasıydı. Bu birleşme vasıtasıyla bizim için büyük yeniliklerin ve iyileştirme süreçlerinin kapısı açılmaya başladı. Bu nedenle de yeni dönem için heyecanlıyız.

Pandemi sürecinde çalışanlarımızın maddi kaybının olmaması üzerinde en çok durduğumuz noktalardan biri oldu
2020 Mart ayı ortalarında pandeminin ülkemizde başlamasıyla birlikte çok ciddi tedbirler aldık. Ofis ekibimiz için her odada tek kişi bulunacak şekilde dönüşümlü çalışma düzeni kurduk. Üretimdeki çalışanlarımız için ise servislerimiz kademeli şekilde organize edildi, yemek saatleri uzatıldı ve oturma düzenleri değiştirildi. Maske kullanımı ve hijyen kuralları üzerine eğitimler verildi, kontroller yapıldı. İkinci dalgayla ülkemizde hızla artan sayılarla birlikte şirketimizde de pozitif vakalarımız oldu. Bu noktada vaka takiplerimiz ve kurumsal destek üzerine çok detaylı bir organizasyon gerçekleştirdik. Ekonomik olarak sıkıntıların çok yaşandığı bu dönemde çalışanların maddi kaybının olmaması ise üzerinde en çok durduğumuz noktalardan biri oldu. 
Satışlarımıza gelince, yukarıda da belirttiğim gibi, sektörlerde belli başlı pazar daralmaları olduysa da ürün ve müşteri çeşitliliğimiz bu dönemi olduğunca sorunsuz geçirmemizi sağladı. 2020 senesini yılın başında koyduğumuz hedeflerden çok uzak bir noktada kapamadık. 
En büyük önceliğimiz tesislerimizdeki iş sağlığı ve güvenliği standartlarını Calderys’in globalde uyguladığı düzeye yükseltmektir 

Pandemi sürecinin ne zaman sona ereceği bilinemese de 2021 yılında da etkilerinin bir süre devam edeceğini tahmin ediyoruz. Bu nedenle yeni yatırım olasılıklarını öngörmek zor. Fakat Calderys ile yaptığımız birleşmenin pazar payımızı arttırmasıyla talep artışını da beraberinde getireceğine inanıyoruz. 
Dahası, ihracat oranımız ve çok özel nitelikteki ürünlerle servis verdiğimiz sektörler bizlere yine avantaj sağlayacaktır. Tüm dünyada artan çevre duyarlılığı sebebiyle atık yakma fırınları için ürettiğimiz tuğla taleplerinde daralmanın aksine gittikçe artan bir talep grafiği gözlemliyoruz. 
Önümüzdeki dönemde en büyük önceliğimiz tesislerimizdeki iş sağlığı ve güvenliği standartlarımızı Calderys’in globalde uyguladığı düzeye yükseltmektir. Ayrıca yeni İK yapılanmamız ile çalışanlarımıza sunacağımız eğitim olanakları çeşitlendirilecek,  kişisel gelişimleri adına kurumsal destek verilecektir.
Operasyonel mükemmelliğe ulaşma yolunda üretimde verimlilik artışı, enerji tüketiminde iyileştirme ve kapasite artırımı konuları üzerinde de çalışılmaktadır. 2021 yılını önemli bir iyileştirme ve geliştirme süreci olarak değerlendireceğiz. 

Müşterilerimize eksiksiz refrakter çözümleri sunan ve teknik danışmanlık, proje mühendisliği, denetim ve kurulum süpervizörlüğü verebilen tek adres olduk
Günümüzde Haznedar Durer sadece müşteri taleplerini cevaplayan değil, müşteriyi daha avantajlı konuma yönlendirmek için çalışan bir firmadır. Alışılagelmişin dışında çok özel proseslerle çalışmaya başladık. Örneğin; ferro krom tesisleri, büyük bakır fabrikaları gibi müşterilerimize bugüne kadar kullandıkları klasik refrakterlerin dışında ürünler vererek yeni imkanlar sağlamaktayız. Çalışmalarımızla müşterilerimizin üretim proseslerinde optimum sonuçlar elde etmelerine olanak tanıyoruz.
Ayrıca Calderys ile birleşerek Türkiye, Avrupa ve Orta Doğu başta olmak üzere tüm müşterilerimize eksiksiz refrakter çözümleri sunan ve tüm ihtiyaçları (ürün tedariği, teknik danışmanlık, proje mühendisliği, denetim ve kurulum süpervizörlüğü) karşılayabilen tek adres olduk. Günümüzde müşteriler refrakter tedarikçilerinin, ürün tedariğinden teknik ve mühendislik konularında uzmanlık sunmaya ve hatta kurulum süreçlerini yürütmeye kadar tüm ihtiyaçlarını karşılayabilen tek durak noktası olmalarını bekliyor. Biz de Haznedar Durer’in yeni yapısını bu talebi en iyi şekilde yanıtlayacak şekilde oluşturulduk. 

 

Salih Erez
Haznedar Durer Refrakter Genel Müdürü