30 Mart 2023 Perşembe

Tatmetal, Toplumsal Eşitlik için “Eşit Değer” diyor

Tatmetal, Toplumsal Eşitlik için  “Eşit Değer” diyor

Tatmetal, Toplumsal Eşitlik için
“Eşit Değer” diyor

Türkiye’nin lider yassı çelik üreticilerinden Tatmetal, hayata geçirdiği “Eşit Değer Toplumsal Eşitlik Platformu” ile tüm bireylere, farklılıklara, haklara ve fikirlere eşitlik yaklaşımıyla ortak bir kültür oluşturmayı hedefliyor. Firma bu kapsamda ilk adım olarak sürdürülebilir kalkınma amaçlarına katkı sağlamak amacıyla Toplumsal Cinsiyet Eşitiği farkındalık eğitimlerini başlattı.


Tatmetal toplumsal cinsiyet eşitliğinden başlayarak toplumun tüm kademelerinde ortaya çıkan farklı alanlarındaki eşitsizlikleri engellemek ve bireylerde farkındalığı artırarak harekete geçmelerini sağlamak amacıyla Eşit Değer duyarlılık hareketini başlattı.
Bu kapsamda ilk adımı toplumsal cinsiyet eşitsizliğinin çözümüne yönelik küresel amaç birliği kapsamında atan firma; kadın istihdam oranının düşüklüğü, cinsiyetler arası fırsat eşitsizliği, enformel çalışma veya sembolik/dilsel ayrımcılığa kadar çeşitli tezahürleri olan başlıklarla ilgili bir farkındalık eğitimini programına aldı.  Tüm bireylere, farklılıklara, haklara ve fikirlere eşitlik mottosu altında kurgulanan Toplumsal Cinsiyet Eşitliği eğitimleri tüm kademeden çalışanları kapsayacak ve yıl boyu sürecek.
600’ü aşkın çalışan, eşitlik için değer üretecek
600’ü aşkın Tatmetal çalışanı için Eşit Değer Platformu altında hayata geçirilecek eğitimler, KPMG Akademi iş birliği düzenlenirken Galatasaray Üniversitesi Sosyoloji Bölümü akademisyenlerinden Doç. Dr. Feyza Ak Akyol tarafından verilecek. “Cinsiyet eşitliği terimleri”, “toplumsal cinsiyet kalıp yargıları”, “eşitsizliğin dilsel ve sembolik inşası”, “bilinçdışı önyargılar”, “ev içi iş bölümü”, “cam tavanlar” gibi konuları ele alan oturumlar aracılığıyla fırsat eşitliğine dair ortak bir kültür oluşturulabilmesi amaçlanıyor.
Son 10 yılda çalışan sayısı yüzde 123 artarken kadın çalışan istihdam oranında yüzde 172’lik bir artış sergileyen Tatmetal, ayrıca etik ve disiplin kurullarında kadın yöneticilere sorumluluk verirken, kendisi ve eşi çalışan çocuklu çalışanlarına kreş yardımında bulunuyor ve kadınların kariyer yaşamındaki devamlılığına destek oluyor.