21 Mayıs 2024 Salı

Künye

İmtiyaz Sahibi ve Genel Yayın Yönetmeni

     Melek KOÇ 

Ge­nel Ko­or­di­na­tör

Be­kir KOÇ / bkoc@metalsandergisi.com

Sorumlu Yazı İşleri Müdürü

     Faik KOÇ / fkoc@metalsandergisi.com

Reklam Mü­dü­rü

Cengiz KOÇ / ckoc@metalsandergisi.com 


Edi­tör

Ferdai YILDIRIM / fyildirim@metalsandergisi.com

Gra­fik ve Say­fa Ta­sa­rı­mı

Ce­mil KI­ZIL / gra­fik@metalsandergisi.com

Renk Ay­rı­mı ve Bas­kı  

ŞAN OFSET

Da­ğı­tım   

MNG Kargo

DHL Express